2021 is een recordjaar voor hernieuwbare energie!

zonnepanelen windturbines

We sluiten 2021 af met een positieve noot. Uit een nieuw rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) is immers gebleken dat 2021 een recordjaar was op vlak van hernieuwbare energie. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel. We vertellen je er in dit artikel alles over!  

Sterke groei

Laat ons beginnen met het goede nieuws. Er werd dit jaar wereldwijd voor 290 gigawatt aan nieuwe productiecapaciteit voor wind- en zonne-energie geïnstalleerd. Dat is een nieuw record! In 2020 zaten we wereldwijd al aan een record van 280 gigawatt. In 2019 werd er daarentegen ‘slechts’ 193 gigawatt capaciteit geïnstalleerd werd.

Als deze trend zich verder zet, verwacht het IEA dat de beschikbare capaciteit voor hernieuwbare energie tegen 2026 4.800 gigawatt zal bedragen. Dat is maar liefst 60% meer capaciteit dan we in 2020 hadden en komt overeen met de huidige capaciteit van nucleaire en fossiele energie samen.

België en de rest van de wereld

hernieuwbare energieHet IEA verwacht dat de Belgische productiecapaciteit tussen 2021 en 2026 met 40% zal stijgen. Die groei wordt mogelijk gemaakt dankzij de installatie van windturbines en zonnepanelen

In 2021 werd er voor 1.473 megawatt aan windturbines geplaatst in Vlaanderen. De doelstelling van minimum 108 MW geïnstalleerde capaciteit voor windenergie werd zo dus ruimschoots gehaald. Wie zonnepanelen installeert komt dan weer (tot en met 2024) in aanmerking voor een eenmalige investeringspremie van de overheid. 

In de rest van de wereld zijn landen als China en India erg goed bezig. Zo is China nog steeds wereldleider op vlak van volume. India is daarentegen goed op weg om het aantal nieuwe installaties tegenover de afgelopen vijf jaar (periode 2015-2020) te verdubbelen. Het land zou zo de snelste groeier worden.

Samen met de VS en Europa zijn China en India trouwens verantwoordelijk voor 80 procent van alle nieuwe energieproductie wereldwijd.  

Maar…

Hoewel het altijd een goede zaak is om records te breken op vlak van hernieuwbare energie, is er nog heel wat werk aan de winkel. De verwachte groei is immers onvoldoende om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, een doelstelling die absoluut nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot onder 1,5 graden Celsius.   

Om die doelstelling te kunnen halen, moet de capaciteit voor groene elektriciteit echter verdubbelen. Daarnaast moeten biobrandstoffen maar liefst vier keer sneller groeien.  

Wat zijn mogelijke oplossingen?

hoogspanningsnetUit de bovenstaande vaststellingen is gebleken dat het beter moet. Het IEA gaf in haar rapport dan ook advies over hoe het precies beter kan. Het agentschap merkt bijvoorbeeld op dat er nog heel wat obstakels zijn die de groei van hernieuwbare energie in de weg staan. Door die obstakels weg te nemen, kunnen de overheden de groei stimuleren. Enkele voorbeelden van obstakels zijn de verouderde elektriciteitsnetwerken, onvoldoende financiële steun voor producenten, een beperkt draagvlak bij de bevolking,… Op internationaal niveau zouden landen hun maatregelen dan weer op elkaar kunnen afstemmen en op zoek kunnen gaan naar een oplossing voor de financiële obstakels in ontwikkelingslanden.   

 

We onthouden voornamelijk dat er dit jaar wereldwijd opnieuw een recordhoeveelheid productiecapaciteit is bijgekomen. Tegelijk mogen we niet vergeten dat er nog veel meer groei nodig is om de doelstelling van een CO2-neutrale wereld in 2050 te bereiken. Wij dragen alvast ons steentje bij door energie kopen van lokale, groene producenten en jij doet hetzelfde door Mega te blijven vertrouwen met jouw energielevering. 

Blijf je graag op de hoogte van de energiemarkt? Raadpleeg onze blog