Waar of niet waar? 4 mythes over hernieuwbare energie.

énergies renouvelables

Hernieuwbare energiebronnen staan al een aantal jaren in het middelpunt van de belangstelling. Als vervanging van de fossiele brandstoffen spelen ze immers een onmisbare rol in de energietransitie. Omdat er nog steeds heel wat misvattingen over bestaan, nemen we in dit artikel 4 mythes over hernieuwbare energie onder de loep.

1. Hernieuwbare energie is duurder dan fossiele brandstoffen.

Niet waar! Hoewel heel wat mensen het tegendeel denken, wordt de prijs van hernieuwbare energie steeds lager. Dankzij de toegenomen vraag, concurrentie en de vooruitgang van nieuwe technologieën daalt de prijs van hernieuwbare energiebronnen namelijk voortdurend. Dit geldt zowel voor de productieprijs zelf als voor de aankoopprijs door de consument. Zonne- en windenergie behoren zelfs tot de goedkoopste energiebronnen ter wereld. Bovendien zijn de onderhoudskosten van hernieuwbare energiebronnen veel lager dan die van vervuilende energiebronnen.

2. Er is niet voldoende hernieuwbare energie om het verbruik van een land te dekken.

Momenteel is dit waar, maar op lange termijn zal dat niet langer het geval zijn! Door zelf hernieuwbare energiebronnen te produceren, kan een land zelfvoorzienend zijn. Vervuilende energiebronnen moeten daarentegen vaak ingevoerd worden. Momenteel is het echter wel zo dat we met de huidige productiemiddelen niet voldoende hernieuwbare energiebronnen kunnen produceren om ons energieverbruik volledig te dekken.

Als we op zeer grote schaal (bijvoorbeeld op nationaal of Europees niveau) hernieuwbare productiemiddelen zouden ontwikkelen, zou dit gemakkelijk een groot deel of zelfs het volledige Europese verbruik kunnen dekken. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren in productiemiddelen voor duurzame energie,  zoals waterstof, en deze verder te ontwikkelen.

3. Hernieuwbare energie vervuilt meer dan klassieke energiebronnen.

Laten we het met de deur in huis vallen: dit is niet waar! Al zullen hernieuwbare energieën natuurlijk ook een beetje vervuilen. Hoewel hernieuwbare energiebronnen geen CO2 uitstoten wanneer zij elektriciteit produceren, kunnen er in verschillende stadia van het ontwikkelingsproces (bijvoorbeeld tijdens het productieproces van de windmolen zelf) broeikasgassen vrijkomen. Als we echter de broeikasgasemissies van groene energie (van productie tot ontmanteling) bij elkaar optellen, is het duidelijk dat deze minder vervuilen dan klassieke energiebronnen.

Ter illustratie: Windenergie stoot 14,1 g CO2 uit, fotovoltaïsche energie 43 g terwijl steenkool 1 060 g CO2 uitstoot, stookolie 730 g en gas 418 g. Het is dan ook duidelijk te zien dat de negatieve impact van fossiele brandstoffen op het milieu veel groter is.

4. Hernieuwbare energie is onbetrouwbaar en afhankelijk van het weer.

Dit is niet waar! Natuurlijk wordt er niet voortdurend zonne– en windenergie geproduceerd. De productie blijft inderdaad variabel en is afhankelijk van de hoeveelheid zon en wind.

Windturbines produceren ongeveer 95% van de tijd. Zonne-energie is meer afhankelijk van de weersomstandigheden. Bovendien is het duidelijk dat zonne-energie per definitie niet ‘s nachts kan produceren. Het is dus meer een aanvullende energiebron. Dit hoeft echter geen probleem te zijn.

Men kan gemakkelijk verschillende groene energiebronnen combineren om een constante en betrouwbare energievoorziening te hebben. Zo kunnen waterkrachtcentrales steeds worden geactiveerd aangezien het water in een dam is opgeslagen.

Conclusie…

Er bestaan tegenwoordig veel mythes over hernieuwbare energie. In veel gevallen zijn deze beweringen onjuist of moeten ze worden genuanceerd. Het is duidelijk dat hernieuwbare energiebronnen vele voordelen hebben. Het is dan ook essentieel om te blijven werken aan de ontwikkeling ervan als onderdeel van de energietransitie.

Bij Mega volgen we de duurzame ontwikkelingen van de energiemarkt op de voet. Op onze blog vind je bovendien heel wat tips om ook zelf duurzamer te werk te gaan!