Afrekeningsfactuur: hoe deze beter begrijpen?

régularisation_énergies

Je afrekeningsfactuur is slechts één van de vele facturen die je jaarlijks voorbij ziet komen. De betekenis van de verschillende onderdelen van al die facturen is dan ook niet altijd even duidelijk. In dit artikel bekijken we je afrekeningsfactuur eens van dichterbij!

Wat is een afrekeningsfactuur?

Een afrekeningsfactuur is een factuur waarin jouw werkelijk verbruik tijdens een bepaalde periode (meestal een jaar) wordt berekend. We kijken hiervoor naar het verschil tussen de meterstanden van je vorige meteropname en je nieuwe meterstanden. De factuur volgt dan ook telkens op de jaarlijkse meteropname van je gas- en/of elektriciteitsmeter. verkeerde meterstand doorgegevenJe kan echter ook op andere momenten een afrekeningsfactuur krijgen; als je meter wordt vervangen, als je een slimme meter krijgt of wanneer je contract bij Mega afloopt omdat je voor een andere leverancier hebt gekozen. In dat laatste geval krijg je een slotfactuur die er exact hetzelfde uit ziet.

Wanneer de jaarlijkse meteropname exact plaatsvindt, hangt af van de gemeente waarin je woont. Je ontvangt je jaarlijkse afrekening ongeveer 4 weken nadat de netbeheerder jouw meterstanden doorkreeg. Dat is ook de reden waarom de periode op je afrekeningsfactuur niet altijd exact één jaar bedraagt. Startte jouw contract bijvoorbeeld in april 2021 en worden je meterstanden telkens in januari opgenomen? Dan zul je jouw jaarlijkse afrekening al in februari 2022 ontvangen, na iets minder dan één jaar energielevering.

Het doel van de jaarlijkse afrekening is om het verschil te berekenen tussen de voorschotten die je doorheen het jaar reeds betaalde op basis van jouw geschatte verbruik en het bedrag dat voortkomt uit jouw werkelijk verbruik.

Opgelet: Je betaalsituatie wordt niet automatisch verrekend in je afrekeningsfactuur. Als je bijvoorbeeld nog openstaande voorschotfacturen hebt, moet je die zo snel mogelijk betalen om eventuele herinneringskosten te vermijden. Als je maandelijks voorschotfacturen betaalt, krijg je jaarlijks dus 12 voorschotfacturen en een afrekeningsfactuur die afzonderlijk van elkaar betaald worden (tenzij bij je afrekeningsfactuur blijkt dat je doorheen het jaar te veel betaalde, in dat geval betalen we het verschil uiteraard gewoon terug).

Voorbeeld van een afrekeningsfactuur

voorbeeld afrekeningsfactuur NL

 

 

 

 1. Details factuur
 2. Gegevens klant
 3. Type factuur: afrekening of slotfactuur en elektriciteit of gas
 4. Betreffende periode
 5. EAN-code en contractnummer
 6. Contractduur
 7. De reeds gefactureerde voorschotfacturen (exclusief btw)
 8. Nog te betalen bedrag/terug te krijgen bedrag
 9. Facturatiewijze
 10. Betalingsinfo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je afrekeningsfactuur in details

De meeste elementen in het bovenstaande voorbeeld spreken voor zich. Andere elementen, zoals de contractduur en het contractnummer kunnen dan weer wat bijkomende uitleg gebruiken. Hieronder gaan we er wat dieper op in.

 • De contractduur

Een contract is steeds van onbepaalde duur totdat dit door de klant (door een leverancierswissel, verhuis of overlijden) of door Mega (vanwege wanbetaling) wordt beëindigd.

Binnen je contract kies je steeds een tarief. Het gekozen tarief bepaalt welke prijzen Mega tijdens een vooraf bepaalde periode (1 jaar of in het geval van het Zen-tarief 3 of 5 jaar) zal aanrekenen. Je tarief ligt dus vast voor een bepaalde duur. De klant wordt, via zijn/haar voorschotfactuur, 99 dagen voor het einde van zijn/haar tariefduur op de hoogte gebracht van het feit dat het tarief bijna afloopt en dat er nieuwe tarieven bekend worden gemaakt. Het nieuwe tarief kan vanaf twee maanden voor het einde van het huidige tarief geraadpleegd worden.  De klant kan hierop ingaan, andere tarieven kiezen of veranderen van leverancier. De tarieven die vervolgens worden ingesteld, zullen opnieuw van bepaalde duur zijn (afhankelijk van het tarief 1, 3 of 5 jaar).

Zolang de klant bij Mega blijft, blijft het contract dus gewoon verder lopen.

Op je afrekeningsfactuur ziet dit er als volgt uit (voorbeeld ter illustratie):

contractduur voorbeeld

De eerste datum is steeds de startdatum van jouw contract. Deze datum zal altijd dezelfde zijn aangezien het de datum is waarop Mega begon met energielevering op jouw adres.

De tweede datum is steeds de einddatum van je huidige tarief. Twee maanden voor het einde van het huidige tarief, kan de klant zijn/haar nieuwe tariefvoorstel raadplegen in de myMega klantenzone.

 • Het contractnummer

ean-code voorbeeldTarieven en contracten hangen altijd vast aan een contractnummer (voorbeeld ter illustratie). Dat contractnummer kan meegenomen worden naar een nieuwe woonst en hangt dus niet vast aan een bepaald adres (en bijgevolg dus ook niet aan een bepaalde meter of EAN-code).

 • De berekening van jouw gasverbruik

coëfficiënt kubieke meter naar kWhZoals we eerder al uitlegden, berekent de afrekeningsfactuur het verschil tussen twee meterstanden om je werkelijk verbruik te weten te komen. Als het om je gasverbruik gaat, is het wel belangrijk om te weten dat de gasmeter je verbruik in kubieke meter (m³) telt terwijl op je factuur de gasprijs per kWh gebruikt wordt. Daarom staat er op de tweede pagina van je factuur een coëfficiënt om je verbruik in m³ om te zetten in je verbruik in kWh.

 • De gefactureerde voorschotten

De voorschotten die je tijdens een bepaalde periode betaalde, worden verrekend op de afrekeningsfactuur. Op de laatste pagina van je afrekening vind je een overzicht van die voorschotten (exclusief btw). Wat niet onbelangrijk is, is dat enkel de voorschotten van maanden waarvan reeds 15 dagen voorbij zijn, worden verrekend. Als je jouw afrekeningsfactuur bijvoorbeeld op 5 juni krijgt, zal het voorschot van de maand juni niet verrekend worden op die factuur, maar op jouw volgende afrekeningsfactuur.

Het belang van een juiste meteropname

elektrische spanningZoals we eerder al vermeldden, zijn meterstanden een essentieel onderdeel van de afrekeningsfactuur. Geef je jouw meterstanden niet op tijd door aan de netbeheerder? Dan is die laatste verplicht om jouw meterstanden te schatten op basis van het historisch verbruik op jouw adres. Geschatte meterstanden komen niet altijd volledig overeen met het werkelijk verbruik waardoor je afrekeningsfactuur wel eens hoger kan uitvallen dan verwacht. Op de tweede pagina van je factuur staat trouwens altijd vermeld hoe jouw meterstanden genoteerd werden. Stuurde je geen meterstanden door? Dan zul je onder “Kwaliteit” het woord “Geschat” zien staan.

 

Om dat te vermijden volstaat het om:

De kaart in te vullen die je ontving van je netbeheerder of jouw meterstanden duidelijk zichtbaar maken voor meteropname door de netbeheerder.
De meterstanden door te geven op de website van de netbeheerder.
Rechtstreeks contact op te nemen met de netbeheerder.

Je kan via deze link makkelijk nagaan wie jouw netbeheerder is.

Denk je dat er iets misliep met de meterstanden op jouw afrekeningsfactuur? Dan kan je altijd een foto van je gas- en/of elektriciteitsmeter doorsturen naar info@mega.be. Wij zullen vervolgens nagaan waar het precies fout liep en indien nodig een aanpassing van de meterstanden aanvragen bij jouw netbeheerder.

Factoren die een invloed kunnen hebben

Er zijn verschillende factoren die het totaalbedrag van jouw afrekeningsfactuur kunnen beïnvloeden. We lijsten er een aantal op:

 • Temperatuur

De energieke behoeften van een huishouden verschillen van seizoen tot seizoen. In de winter heeft de daling van de buitentemperaturen een grote invloed op het gas- en elektriciteitsverbruik. Tijdens die periode kan een goede isolatie van uw woning het verschil kan maken op je energiefacturen.

 • Tariefwijziging

stijgende prijzenEen energiefactuur is opgemaakt uit de energieprijs, de transport- en distributiekosten of belastingen. Die kosten kunnen echter ook aangepast worden door de bevoegde instanties. De afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld belastingen en bijdragen voor hernieuwbare energie bij gekomen. Daarnaast zijn de prijzen van de energieleveranciers, zoals de afgelopen maanden erg duidelijk werd, afhankelijk van de situatie op de energiemarkt en de marktprijs per kWh.

Een hogere prijzen per kWh betekenen jammer genoeg dat de prijzen op de energiefacturen van de klanten ook stijgen. Mega houdt de prijs situatie echter nauwgezet in de gaten en blijft haar klanten op de hoogte houden van eventuele veranderingen op de energiemarkt.

 • Familiale situatie

Woon je alleen, met twee of met meer? Het aantal personen in een huishouden hebben een grote invloed op de energieconsumptie. Zaken als (af)wasmachine, keukenapparaten en verwarming in de badkamer vragen heel wat energie. Je zal een verhoogd verbruik dus ook terug zien komen in het totaalbedrag van jouw afrekeningsfactuur.  Zeker als er iemand de woning verlaat of als er iemand bij komt, is het volstrekt normaal dat het verbruik in de woning ook verandert.

Weet ook dat het altijd mogelijk is om je voorschotfactuur aan te passen aan jouw familiale situatie via je online klantenzone myMega. Zo kan je beter anticiperen op de afrekeningsfactuur die zal volgen.

Ben je op zoek naar bijkomende tips om energie te besparen? Of blijf je graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes van de energiemarkt? Neem dan zeker een kijkje op onze blog!