Afschaffing van het Brusselse compensatieprincipe

BRUGEL, regulator van de elektriciteits- en de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gaat het compensatieprincipe voor de nettarieven afschaffen. Als u in dit gewest woont en zonnepanelen heeft, leest u best dit artikel.

Momenteel hebben zo’n 4000 gezinnen een kleine productie-installatie (capaciteit kleiner dan 5kW). Alle eigenaars van een productie-installatie in Brussel zijn verplicht een speciale meter te hebben. Deze meter geeft het onderscheid weer tussen het aantal afgenomen stroom van het net en de geïnjecteerde stroom op het net.

Hoe is het nu?

Momenteel is er een compensatieprincipe van kracht voor verbruikers met een productie-installatie van een vermogen kleiner dan 5kW. Er moeten enkel distributiekosten betaald worden voor de netto-afname van elektriciteit van het distributienet. Deze netto-afname is makkelijk te berekenen via de tweeledige energiemeter.

Discriminatie?

Dit principe discrimineert, volgens BRUGEL, de klassieke verbruikers die geen zonnepanelen bezitten. In dit systeem betalen de ‘prosumers’ enkel de nettohoeveelheid energie. Prosumers zijn consumenten die zowel energie verbruiken als energie injecteren op het net. Zij maken echter wel gebruik van het net voor alle afgenomen brutohoeveelheden energie.

Wat zal er veranderen?

Vanaf 1 januari 2020 zal het dus anders zijn: het compensatieprincipe wordt afgeschaft. Elke verbruiker met een productie-installatie met een capaciteit kleiner dan 5kW zal dus een bijdrage betalen voor alle elektriciteit die ze afnemen van het net. Dit wordt berekend door het totale verbruik te verminderen met de hoeveelheid energie die de prosumer direct verbruikt na productie. Voorheen waren de netkosten berekend op het verschil tussen het totale verbruik en de totale productie. Dit laatste is dus gewijzigd en impliceert dat u best zo veel mogelijk energie direct verbruikt. Er wordt verwacht dat de prosumer gemiddeld 150 euro per jaar meer zal moeten betalen.

Let op: dit geldt wel enkel voor de netkosten. Voor de berekening van de energiekost komt er geen verandering. Daarnaast komt er ook geen verandering voor verbruikers met een installatie van meer dan 5kW.

In Vlaanderen is zo’n soort principe beter bekend als het Prosumententarief. Prosumers betalen in Vlaanderen een vast bedrag dat berekend is op de capaciteit van de omvormer.

Netbeheerderskosten zijn kosten die gelijk zijn voor de verbruiker bij eender welke energieleverancier. Deze kosten worden wel aangerekend door de energieleverancier, maar ze worden integraal doorgestort naar de netbeheerder. Mega maakt het verschil op de energiekost. Wij bieden op elk moment een competitieve energieprijs aan.

Nog geen klant bij Mega? Doe dan zeker een simulatie en verlaag uw energiefactuur!

Bent u wel al klant bij Mega? Dan zit u goed! U kan wel nog altijd onze tips bekijken voor een lager energieverbruik.