Alles over de federale verwarmingspremie van 100 euro.

prime chauffage

De overheid voerteen aantal maatregelenin om de financiële druk op de Belgische huishoudens tijdens de huidige energiecrisis te verlichten. De toekenning van de federale verwarmingspremie ter waarde van 100 euro op de elektriciteitsfactuur is er daar één van. In dit artikel bekijken we de werking van deze maatregel van dichterbij.

Elk huishouden heeft voor haar domicilieadres recht op deze premie, ook gekend als de federale verwarmingspremie. Het maakt dus niet uit of je een vast, variabel of sociaal tarief hebt.

Hoe zal de premie worden uitgedeeld?

Deze eenmalige premie zal ofwel verrekend worden op de voorschot- of afrekeningsfactuur voor elektriciteit ofwel via een creditnota. Dat komt omdat iedereen een contract voor elektriciteitslevering heeft, maar niet iedereen een contract heeft voor gas. Op deze manier kunnen alle Belgen de premie dus ontvangen, ongeacht de manier waarop ze verwarmen.

De verrekening via de factuur zal automatisch gebeuren door de leverancier die je op 31/03/2022 voorziet van elektriciteit. Je hoeft hier dus geen aanvraag voor in te dienen.

Wanneer mag ik de premie verwachten?

Wie op 31/03/2022 een elektriciteitscontract heeft bij Mega zal de federale verwarmingspremie tussen de maand juni en 31 juli 2022 van ons ontvangen. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, zal de verwarmingsbonus verrekend worden op de afrekeningsfactuur, de voorschotfactuur of via een creditnota.

Opdat alles vlot verloopt in onze systemen, zal de toekenning in verschillende fases gebeuren. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je de premie niet meteen ziet verschijnen tijdens het eerste deel van de toekenningsperiode. Iedereen zal de premie hoe dan ook ontvangen. Indien je eind juli 2022 vaststelt dat je de premie nog niet hebt ontvangen, neem je best contact op met de FOD Economie.

Meer informatie over de federale verwarmingspremie van € 100. 

Wat kun je nog doen om je factuur te doen zakken?

In afwachting van de steunmaatregelen, kun je ook zelf actie ondernemen om je verbruik en dus ook je facturen te doen dalen. Dat kunnen budgetvriendelijke acties zijn zoals je verwarming lager zetten, sluipverbruik vermijden, LED-lampen installeren, energiezuinige apparaten gebruiken, tochtstrips plaatsen, etc. Indien jouw budget het toelaat, kun je jouw energiefactuur ook aanzienlijk doen dalen met een aantal grotere investeringen zoals een grondige isolatie van je woning en de installatie van zonnepanelen en een warmtepomp.

Wij volgen de situatie op de energiemarkt in ieder geval op de voet. Blijf zelf ook op de hoogte van alle ontwikkelingen door regelmatig onze blog te raadplegen.