Alles over het federaal basispakket voor energie.

forfait de base fédéral énergie

Tijdens het laatste Overlegcomité heeft de federale overheid een reeks nieuwe maatregelen genomen om de Belgische consumenten te helpen met hun energiefacturen. De toekenning van een “basispakket” voor energie is er daar één van. Wij vertellen je alles over deze maatregel.

De situatie op de energiemarkt is intussen al een hele tijd onstabiel. Doordat de prijzen het afgelopen jaar sterk zijn gestegen, ontvangen heel wat consumenten een veel hogere energiefacturen dan normaal voor een vergelijkbaar verbruik. Daarom nam de federale overheid een aantal (nieuwe) maatregelen op in het begrotingsakkoord voor 2023-2024.

Het gaat onder andere om:

 • De definitieve verlaging van de btw op elektriciteit en gas naar 6% (momenteel van toepassing tot 31 maart 2023).
 • De verlenging van het uitgebreid sociaal tarief tot 31 maart 2023.
 • Een cheque van € 250 voor wie met pellets verwarmt.
 • De verhoging van de stookoliepremie van € 225 naar € 300.
 • Er zijn ook verschillende maatregelen gepland voor ondernemingen en zelfstandigen: de mogelijkheid tot uitstel van betaling van sociale bijdragen en belastingen, de invoering van het stelsel tijdelijke werkloosheid energie, het vastzetten van de gas- en elektriciteitsaccijnzen op het Europese minimum voor de maanden november en december, etc.
 • De toekenning van een federaal basispakket voor energie.

Op die laatste maatregel gaan we vandaag iets dieper in. Wij leggen je uit wat het federaal basispakket voor energie precies is en wat de voorwaarden zijn voor de toekenning ervan.

Wat is het federaal basispakket voor energie?

Het federaal basispakket energie is de meest recente maatregel van de overheid om de Belgische bevolking te helpen tijdens de energiecrisis. Het gaat om een premie van 135 euro/maand voor gas en 61 euro/maand voor elektriciteit. In eerste instantie wordt de premie toegekend voor de maanden november en december 2022.

Naar aanleiding van het begrotingsakkoord voor 2023-2024 heeft de overheid besloten dat het federaal basispakket ook in januari, februari en maart 2023 zal worden toegekendHet is echter nog niet helemaal duidelijk hoe de toekenningsprocedure en het bedrag van het basispakket er voor deze maanden precies zal uitzien. Zodra we meer weten, zullen we onze klanten uiteraard ook op de hoogte brengen.

Wie heeft recht op het basispakket?

Elk gezin met een residentieel variabel energiecontract of een residentieel vast contract, dat vanaf 1 oktober 2021 ondertekend of hernieuwd werd, voor hun officiële woonplaats.

Wie heeft geen recht op het basispakket:

 • Klanten die al recht hebben op het sociaal tarief;
 • Klanten met een tijdelijk contract;
 • Energiecontracten voor een tweede verblijf;
 • Klanten met een contract dat binnenkort afloopt (bv. Verhuis en afsluiting van het oude leveringspunt).

In eerste instantie zal het federaal basispakket energie worden toegekend aan alle huishoudens die ervoor in aanmerking komen. Als het totale inkomen van jouw huishouden een bepaalde grens overschrijdt, zal het bedrag later teruggevorderd worden via de belastingen.

Door wie wordt het federaal basispakket toegekend?

Je ontvangt het basispakket voor de maanden november en december 2022 van de leverancier die je op 30 september 2022 van energie voorzag. Over de toekenningsprocedure van het basispakket voor de maanden januari, februari en maart 2023 bestaat er momenteel nog geen duidelijkheid.

Wanneer en hoe wordt het federaal basispakket toegekend?

Als je klant bent bij Mega is de manier waarop je de premie voor november en december ontvangt afhankelijk van jouw persoonlijke situatie:

 • Betaal je maandelijkse voorschotten? Dan wordt het basispakket voor de maanden november en december verrekend op de voorschotfactuur die je in december 2022 zult ontvangen (voor jouw verbruik van januari). Bedraagt jouw voorschotfactuur minder dan het bedrag van het basispakket? Dan wordt het resterende bedrag, na verrekening met eventuele openstaande bedragen, rechtstreeks overgeschreven op jouw bankrekening op voorwaarde dat Mega in het bezit is van jouw correcte bankgegevens.
 • Betaal je driemaandelijkse of jaarlijkse voorschotten? Heb je een maandelijkse meteropname? Heb je een budgetmeter? Dan ontvang je het basispakket voor de maanden november en december, na verrekening met eventuele openstaande bedragen, tussen 19/12/2022 en 23/12/2022 via overschrijving op voorwaarde dat Mega in het bezit is van jouw correcte bankgegevens.

In welke situatie jij je ook bevindt, controleer je best of Mega in het bezit is van jouw correcte bankgegevens. Indien dat niet het geval is, vragen we om ons die te bezorgen via jouw myMega-klantenzone.

Kom je in aanmerking voor het basispakket energie en betaal je maandelijkse voorschotfacturen? Dan zal het basispakket worden toegekend via de voorschotfactuur die je in december ontvangt. Het basispakket zal hier ook duidelijk op worden weergegeven. Betaal je geen maandelijks voorschot? Dan ontvang je binnenkort meer informatie over de toekenningsprocedure.

Ik ontving geen basispakket energie. Wat moet ik doen?

Kom je in aanmerking voor het federaal basispakket, is Mega in het bezit van jouw correcte bankgegevens en heb je de premie op 18/01/2023 nog steeds niet ontvangen? Dan kun je vanaf 23 januari 2023 tot en met 30 april 2023 een aanvraag indienen bij de FOD Economie. Blijkt uit jouw aanvraag dat je inderdaad recht hebt op het basispakket energie en ontvangen we daar ook een bevestiging voor van de FOD Economie? Dan zal het basispakket worden overgeschreven tijdens een tweede toekenningsfase.

Hoe zit het met het basispakket voor de maanden januari tot en met maart 2023?

Onlangs werd besloten dat het basispakket ook zal worden toegekend in de maanden januari tot en met maart 2023. Aangezien deze beslissing pas onlangs werd genomen, werden we nog niet geïnformeerd over de precieze toekenningsprocedure voor deze maanden. Zodra we meer weten, zullen we onze klanten uiteraard ook op de hoogte brengen.

Update: Ondertussen is de toekenningsprocedure van het federaal basispakket voor de maanden januari tot en met maart 2023 gekend. Je leest er alles over in ons blogartikel.

Voor meer informatie over het federaal basispakket voor energie kun je terecht op de website van de overheid en onze FAQ over de overheidsmaatregelen.

Raadpleeg regelmatig onze blog om op de hoogte te blijven van de energiemarkt!