Alternatieve verwarmingsketels.

types de chaudières alternatifs

Als je een centraal verwarmingssysteem hebt, is de kans groot dat dit is aangesloten op een klassieke verwarmingsketel, of deze nu op gas, elektriciteit of mazout werkt. Maar wist je dat er ook heel wat andere soorten ketels zijn die soms zelfs zuiniger en milieuvriendelijker zijn? Laten we ze eens bekijken.

De meest voorkomende ketels zijn gasketels (verbranding of condensatie), elektrische ketels (weerstand, ionische of elektrolyse, of inductie) en mazoutketels (ook meestal verbranding). Tegenwoordig zijn er ook veel nieuwe soorten ketels op de markt. Of je nu een alternatief wilt vinden om geen elektriciteit, gas of stookolie te gebruiken of je gewoon energie (en geld) wilt besparen; er is keuze genoeg.

Het andere voordeel van deze nieuwe modellen is dat ze vaak veel milieuvriendelijker zijn dan hun meer traditionele tegenhangers. Hieronder vind je alvast een aantal modellen.

Een lagetemperatuurketel

Dit type ketel werkt volgens hetzelfde principe als conventionele verbrandingsketels. Het verschil is dat het water wordt verwarmd tot slechts 50°C in plaats van 90°C. Deze ketel verbruikt minder brandstof en zorgt dus voor een lager energieverbruik. Het rendement is dus interessanter dan dat van klassieke modellen.

Een hybride verwarmingsketel

Zoals de naam al aangeeft, omvat dit model twee soorten ketels die afwisselend of gelijktijdig werken. Over het algemeen gaat het om een gascondensatieketel en een warmtepomp. De warmtepomp neemt warmte van buiten (in de lucht, het water of de grond) en zet die om in warmte voor binnen.

Het hybride systeem wordt bestuurd door een intelligent systeem dat op het moment zelf bepaalt welke energiebron moet worden gebruikt. Daarbij wordt steeds voor de meest zuinige bron gekozen. Dit systeem berekent namelijk voortdurend het rendement van de condensatieketel en de warmtepomp. Bij milde temperaturen wordt de warmtepomp gebruikt. Als de temperatuur daarentegen daalt, is er een sterkere warmtebron nodig en neemt de condensatieketel het over. Het gaat dus om een zeer efficiënt en zuinig systeem.

Een biomassaketel

De biomassaketel is een soort verbrandingsketel waarbij als brandstof hout (zaagsel, schors of pellets) of organische resten zoals stro of vruchtenschalen worden gebruikt. De werking van dit type ketel komt overeen met die van een klassieke verwarmingsketel: de verbranding van het hout (of ander materiaal) verwarmt de vloeistof in het systeem en voorziet op die manier het volledige verwarmingssysteem van warmte.

Deze oplossing is erg economisch. Brandhout en houtpellets worden, ondanks de prijsstijgingen, namelijk nog steeds beschouwd als de voordeligste brandstoffen. Bovendien is de verbranding van hout (of andere organische resten) niet vervuilend en is de CO2-uitstoot erg laag.

De installatiekosten zijn het grootste nadeel van de biomassaketel. De kosten kunnen namelijk oplopen van 3.000 tot 20.000 euro (afhankelijk van het type ketel, maar ook van het type installatie, etc.).

Houtpelletketel

Net zoals de biomassaketel is de houtpelletketel een type verbrandingsketel die houtpellets als brandstof gebruikt. Net als in een gasketel wordt de brandstof verbrand om warmte te produceren. Die warmte wordt vervolgens gebruikt om een warmteoverdrachtsvloeistof (gewoonlijk water) te verhitten. Deze vloeistof wordt vervolgens naar het verwarmingscircuit en/of de warmwatertank geleid. Het voordeel van houtpellets is dat de pelletketel volledig automatisch werkt en zelf de aanvoer van pellets uit de opslagruimte regelt.

Om mensen te helpen tijdens deze energiecrisis, kent de regering trouwens een eenmalige premie van 250 euro toe aan wie met pellets verwarmt.

Een zonne- of thermodynamische boiler

Deze alternatieven zijn geen oplossing voor je centrale verwarmingssysteem, maar enkel voor de verwarming van sanitair water. In het kader van de energiecrisis kan het de moeite waard zijn om na te denken over een alternatief voor gas- of elektrische boilers voor de verwarming van het water in jouw woning.

De thermodynamische boiler heeft een geïntegreerde warmtepomp, die indien nodig wordt geactiveerd. De lucht wordt gebruikt als bron om het water op te warmen. Dit type boiler stoot op die manier de helft minder CO2 uit dan een boiler op gas of olie. Bovendien verbruikt deze soort ketel 3 tot 4 keer minder elektriciteit dan een klassieke boiler. Sluit je de thermodynamische boiler aan op zonnepanelen? Dan kun je nog meer besparen! De boiler zal in dat geval werken op basis van energie die je zelf produceert.

De zonneboiler bestaat uit een opslagtank met daarin een warmtewisselaar, die verbonden is met thermische zonnecollectoren op het dak. Door deze collectoren stroomt een vloeistof dat de warmte van de zon absorbeert. De vloeistof geeft de warmte vervolgens af aan het leidingwater. Dit betekent dat het water ook wordt verwarmd als de zon niet (of niet genoeg) schijnt. Omdat je energie van de zon gebruikt, kun je met een zonneboiler tot 60% op jouw energierekening besparen.

Een zonneboiler komt, vanwege het ecologische karakter, in aanmerking voor installatiepremies tot 3300 euro. Wat de installatieprijs betreft, kost een thermodynamische boiler ongeveer 3000 euro, terwijl een zonneboiler om een investering van maximaal 6000 euro (exclusief BTW) vraagt.

Tot slot…

Er bestaan heel wat manieren om jouw woning of water te verwarmen. Je gaat dus best op zoek naar de oplossing die voor jou het interessantst is (en daarbij rekening te houden met je budget en de rentabiliteit van de installatie). Aarzel ook niet om contact op te nemen met een expert die samen met jou op zoek kan gaan naar de beste keuze.

Vergeet tenslotte niet dat de goedkoopste energie altijd de energie is die je niet verbruikt. Raadpleeg onze blog voor heel wat tips om energie en geld te besparen.