Waar of niet waar? 4 mythes over hernieuwbare energie.

Hernieuwbare energiebronnen staan al een aantal jaren in het middelpunt van de belangstelling. Als vervanging van de fossiele brandstoffen spelen ze immers een onmisbare rol in de energietransitie. Omdat er nog steeds heel wat misvattingen over bestaan, nemen we in dit artikel 4 mythes over hernieuwbare energie onder de loep. Lees het artikel “Waar of niet waar? 4 mythes over hernieuwbare energie.”

Uitgelegd: Het gebruik van “verbruiksprofielen” in de variabele afrekening.

Momenteel vind je op de energiemarkt enkel variabele contracten. Aangezien variabele tarieven maandelijks de prijsschommelingen op de markt volgen, baseren we ons voor de opmaak van de jaarlijkse afrekeningsfactuur op verbruiksprofielen. Wat dat precies zijn en hoe ze worden gebruikt, ontdek je in dit artikel.

Lees het artikel “Uitgelegd: Het gebruik van “verbruiksprofielen” in de variabele afrekening.”