De evolutie van je energiefactuur onder de loep

Factures énergie

Je kreeg misschien een mail van Mega waarin we je uitleggen dat je voorschotbedrag(en) verhoogd zal/zullen worden. Deze beslissing kwam er om verschillende redenen waar we in dit artikel dieper op in gaan. 

We moeten bij deze stijging rekening houden met twee hoofdfactoren. Enerzijds is er de stijging van de prijs voor de energiemolecule (prijs per kWh energie) en anderzijds de abnormaal lage temperaturen van de afgelopen maanden die geleid hebben tot een hoogtepunt van het energieverbruik.

1) De stijging van de prijs per kWh

Het is een vraag die we bij Mega vaak horen van klanten. Waarom gaan onze energierekeningen over het algemeen omhoog? Het antwoord is vrij complex en er moet met verschillende factoren rekening worden gehouden. We sommen hieronder de belangrijkste factoren op die de marktprijs beïnvloeden:

  • de prijs van kernenergie
  • de olieprijs (bij schaarste of geopolitieke conflicten)
  • de ontwikkeling van groene energie (hoewel een zeer positieve zaak, heeft deze ontwikkeling natuurlijk een prijs)
  • de (verhoging van de) belastingen in Europa
  • de distributiekosten van de netbeheerders

Je vindt meer informatie over dit onderwerp op de website van de CREG.

Evolutie van de energieprijs in België tussen februari 2020 en februari 2021

Je energiefactuur is in de afgelopen maanden mogelijks gestegen. Na het begin van de coronacrisis in 2020, zijn de tarieven sterk gedaald. Jammer genoeg volgt er op zo’n opvallende daling een sterke stijging. Het is een soort boemerangeffect.

Deze daling startte in april 2020 en de energieprijs bereikte een dieptepunt in augustus 2020. Vanaf september keerde deze tendens zich om, en begonnen de prijzen opnieuw te stijgen.

Evolutie van de elektriciteits-  en gasprijzen (totale factuur) voor residentieel gebruik (3,5 MWh).

Zullen de prijzen blijven stijgen?

Dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Het is duidelijk dat hernieuwbare energiebronnen een steeds belangrijkere plaats innemen op de energiemarkt. Die zijn echter hoofdzakelijk afhankelijk van de weersomstandigheden en dus moeilijk voorspelbaar. België plant vanaf 2025 een geleidelijke afschaffing van kernenergie. Dit zal waarschijnlijk een sterke invloed hebben op de prijzen.

2) De lage temperaturen

Je hebt het zelf ook wel gevoeld, de afgelopen maanden waren kouder dan normaal. Er was ook minder licht. Deze elementen hebben er, samen met de opkomst van telewerk, voor gezorgd dat het verbruiksgedrag van de Belgen is gestegen. Op de onderstaande grafiek zie je hoe de temperaturen tijdens de afgelopen maanden lager liggen dan in 2020. Het gevolg? We maken meer gebruik van onze verwarming en artificieel licht. En daardoor is ons verbruik onherroepelijk gestegen, of het nu om elektriciteit gaat of om gas (afhankelijk van de woning).

grafiek evolutie temperaturen

Stijging van de temperaturen tussen januari 2020 en juli 2021.

Volgens de weersvoorspellingen zal ook de winter van 2021-2022 jammer genoeg strenger zijn dan normaal. Met als gevolg dat het verbruik waarschijnlijk zal blijven stijgen of toch zeker niet meteen zal dalen.

De maatregelen van Mega

Jij weet natuurlijk ook dat wij geen glazen bol hebben en dat we deze gebeurtenissen niet konden voorspellen. Het enige dat we op dit moment kunnen doen, is voorkomen zodat we later niet moeten genezen.

In dat opzicht, hebben we de voorschotbedragen van onze klanten opnieuw berekend. De bedragen waren immers berekend op basis van een lager verbruik en een lagere prijs per kWh.

Waarvoor dient deze herberekening? We willen simpelweg vermijden dat je onaangenaam verrast wordt door een prijzige jaarafrekening. Op deze manier worden de bijkomende kosten verspreid over verschillende maanden en verschijnen ze niet tegelijk op één factuur.

Wees gerust, bij Mega zit je goed! We doen ons best om ervoor te zorgen dat de factoren die buiten onze macht liggen zo weinig mogelijk impact op je hebben.