De Mega Klantendienst: jouw afrekeningsfactuur

régularisation énergie

We nemen opnieuw een kijkje achter de schermen van de Mega klantendienst. Deze maand focussen we op jouw afrekeningsfactuur. Hoe wordt die opgesteld? Wanneer wordt ze verstuurd? Wij vertellen je er alles over!

Zoals je weet, vraagt de netbeheerder jaarlijks jouw meterstanden op. Dat gebeurt steeds in dezelfde periode. Op basis van die meteropname stelt jouw energieleverancier jouw jaarlijkse afrekeningsfactuur op. Maar hoe werkt dat precies?

Wat is een afrekeningsfactuur?

Elke maand (of kwartaal) betaal je via jouw voorschotfactuur hetzelfde bedrag voor je energie. Aangezien dat bedrag gebaseerd is op een schatting van jouw verbruik, is je voorschot mogelijk niet aangepast aan jouw werkelijk verbruik.

Om je werkelijk verbruik te kennen, worden jouw meterstanden één keer per jaar uitgelezen. Je kunt ook eenvoudig zelf berekenen hoeveel kWh je in een bepaalde periode hebt verbruikt. Dat doe je als volgt:

Oude meterstand – nieuwe meterstand = werkelijk verbruik (tijdens een bepaalde periode)

Voorbeeld: als de meterstand van jouw elektriciteitsmeter op 15 september 2021 15.879 was en je op 15 september 2022 18.624 afleest, bedraagt jouw werkelijk verbruik over deze periode 2745 kWh (18.624 – 15.879 = 2745).

Op basis van deze informatie kunnen we het verschil berekenen tussen jouw werkelijke energiekost en wat je doorheen het jaar reeds hebt betaald met jouw voorschotten.

Vervolgens zijn er twee mogelijke scenario’s:

  • Jouw voorschotten waren te hoog in verhouding met wat je werkelijk verbruikte; je leverancier betaalt het verschil terug.
  • Jouw voorschotten waren te laag en hebben jouw energieverbruik niet volledig gedekt; je moet het verschil bijbetalen.

Op basis hiervan kunnen we jouw voorschotbedrag aanpassen aan jouw werkelijk verbruik. Het doel is natuurlijk altijd dat jouw voorschotbedrag zo correct mogelijk is en dat jouw volgende afrekeningsfactuur gelijk is aan nul.

Hoe is mijn afrekening opgesteld?

We berekenen steeds de totale kosten van jouw verbruik over een bepaalde periode (meestal een jaar). Een afrekening bevat steeds de volgende onderdelen:

Heb je een vast tarief? Dan vermenigvuldigen we jouw verbruik (in kWh) simpelweg met de energieprijs (elektriciteit en/of gas). Zoals je weet, biedt het de meerderheid van de Belgische energieleveranciers vanwege de huidige situatie momenteel echter geen vaste contracten meer aan. Op die manier willen we vermijden dat je het hele jaar door de huidige, hoge prijs moet betalen voor jouw energie.

Heb je een variabel tarief? Dan ziet de berekening van de totale kosten van jouw verbruik er anders uit.

Een afrekening met een variabel tarief

Zoals je kunt afleiden uit de naam volgt een variabele energieprijs de schommelingen van de marktprijs. Om te weten te komen hoeveel jouw totale energiekost tijdens een bepaalde periode bedraagt, moeten we vaststellen hoeveel energie je tijdens een specifieke periode hebt verbruikt en nagaan wat de prijs per kWh op dat moment was.

Momenteel hebben we echter nog geen toegang tot jouw dagelijks verbruik en kunnen we ons enkel baseren op jouw opgenomen meterstanden. Daarom gebruiken we zogenaamde “verbruiksprofielen” waarmee we het verbruik over een bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand, kunnen berekenen.

Dankzij die verbruiksprofielen, die werden ontworpen door de distributienetbeheerders, kunnen we te weten komen welk percentage van het totaal aantal kWh tijdens een bepaalde periode werd verbruikt. Zo kunnen we uiteindelijk het gemiddelde verbruik per maand schatten en vermenigvuldigen met de prijs per kWh die in die maand van toepassing was.

Meer details over de berekening van een variabel tarief vind je hier.

Wanneer ontvang ik mijn afrekening?

Je ontvangt jaarlijks één afrekeningsfactuur per leverpunt. Als je elektriciteit en gas verbruikt, zul je twee afzonderlijke afrekeningen ontvangen, één voor elke energiesoort. Hetzelfde geldt als je meerdere woningen hebt, etc. Dit is ook het geval als je slechts één voorschotfactuur ontvangt waarop al je leveringspunten zijn vermeld. Op jouw afrekeningen wordt het werkelijke verbruik van elk leveringspunt afzonderlijk berekend.

De datum van jouw afrekeningsfactuur hangt af van wanneer de netbeheerder jouw meterstanden opneemt. De datum van jouw meteropname is namelijk afhankelijk van waar je woont en wordt dus bepaald door de netbeheerder (en niet door jouw energieleverancier).

Het is dus belangrijk om een onderscheid te maken tussen de datum van de meteropname – die over het algemeen elk jaar op dezelfde datum, of in ieder geval in dezelfde maand, plaatsvindt – en de ‘verjaardagsdatum’ van jouw contract met je energieleverancier. Dit betekent ook dat je niet noodzakelijk een afrekeningsfactuur krijgt op de datum van jouw contracthernieuwing.

Voorbeeld: Je hebt een nieuw contract afgesloten met je energieleverancier dat ingaat op 1 januari. Jouw netbeheerder neemt elke 1ste februari de meterstanden in jouw gemeente op. Dat betekent dat je slechts een maand na de start van je contract een afrekeningsfactuur ontvangt voor de periode van 1 januari tot 1 februari.

Zodra de netbeheerder jouw meterstanden heeft opgenomen (of jij ze naar hen hebt doorgestuurd), ontvangen we die in principe binnen de 10 werkdagen. Als de meterstanden worden geschat, worden deze binnen de 20 werkdagen naar de leverancier gestuurd. Zodra de leverancier de meterstanden heeft ontvangen, heeft hij 60 werkdagen de tijd om de afrekeningsfactuur op te stellen en door te sturen.

Hoe neem ik mijn meterstanden op?

Je ontvangt één keer per jaar een verzoek van je netbeheerder om je meterstanden op te nemen. Dat gebeurt meestal via een brief of e-mail. Er wordt dan een moment vastgelegd waarop een meteropnemer bij je thuis langskomt of er wordt gevraagd om de meterstanden zelf door te geven. Dat kan zowel online als via het formulier in de brief van de netbeheerder.

Hoe lees je de meterstanden af? Dat is heel eenvoudig. Eerst en vooral controleer je best of het meternummer overeenkomt met het nummer dat vermeld wordt op de meteropnamebrief. Vervolgens noteer je enkel de cijfers voor de komma, die op het zwarte deel van de teller staan. De cijfers na de komma, in het rood, moet je dus niet noteren.

Opgelet: als je niet thuis was tijdens het bezoek van de meteropnemer of je jouw meterstanden niet zelf hebt doorgegeven, dan zullen deze worden geschat op basis van de meterstanden van het voorgaande jaar. Dat betekent ook dat het verbruik waarop jouw afrekeningsfactuur gebaseerd is in dat geval mogelijk onjuist is. Indien je opmerkt dat dat het geval is, kun je uiteraard contact opnemen met je leverancier om de correcte meterstanden door te geven.

De netbeheerder kan elke twee jaar iemand ter plaatse sturen om jouw meterstanden op te nemen. Je bent dus ook verplicht om de meteropnemer dan binnen te laten.

Wat is een slotfactuur?

Een slotfactuur ziet er hetzelfde uit als een afrekeningsfactuur, maar wordt enkel in de volgende gevallen verstuurd:

  • Wanneer je verhuist en het energiecontract op jouw oud adres moet worden stopgezet.
  • Wanneer je verandert van energieleverancier. In dat geval ontvang je een slotfactuur om je contract bij je oude leverancier te beëindigen en te betalen voor het verbruik bij die leverancier.
  • Bij een verandering van situatie, een scheiding of een overlijden. Wil je bijvoorbeeld een energiecontract overnemen dat op de naam van een overledene staat? Dan moet je eerst het bestaande contract beëindigen.

Tot slot…

Je weet nu precies hoe jouw afrekeningsfactuur wordt opgesteld. We geven graag nog één tip mee: maak bij je jaarlijkse meteropname ook een foto van je meterstanden. Zo heb je steeds een bewijs als er achteraf iets fout zou lopen!

Neem ook zeker een kijkje op onze blog. Je vindt er het laatste nieuws over Mega en de energiemarkt, maar ook tips om dagelijks energie én geld te besparen.