De Mega Klantendienst: jouw contracthernieuwing.

In dit vierde artikel in onze reeks over de Mega klantendienst vertellen we je alles over jouw contracthernieuwing bij Mega.

Als je een contract afsluit bij Mega kies je ook steeds een tarief uit ons elektriciteits- en gasaanbod. Wanneer de looptijd van jouw gekozen tarief ten einde loopt, hernieuwt Mega jouw contract automatisch. In dit artikel lees je hoe die hernieuwingsprocedure precies verloopt.

Wanneer wordt mijn contract hernieuwd?

In principe is de duurtijd van een contract onbepaald totdat dit door de klant (als gevolg van een leverancierswissel, verhuis of overlijden) of door Mega (vanwege wanbetaling) wordt beëindigd.

Wat daarentegen wel vastligt voor een bepaalde duur is jouw gekozen tarief. Bij Mega kan je kiezen tussen een vast of variabel tarief.  De keuze is aan jou, afgestemd op jouw behoeften, maar ook op de energiemarkt.

Je vindt de duurtijd van je gekozen tarief steeds terug:

  • op jouw energiefacturen (onder “contractduur”: de startdatum komt overeen met de startdatum van jouw contract, de einddatum is de datum waarop jouw huidige tarief afloopt);
  • op jouw tariefkaart(en);
  • in jouw myMega-klantenzone (onder “Mijn contracten” > “Duur”).

Bij Mega laten we je minstens 2 maanden voor het einde van jouw huidige tariefduur weten dat je contract zal worden hernieuwd met nieuwe tarieven. Die hernieuwing gebeurt steeds automatisch met het voordeligste product dat equivalent is aan jouw huidig contract. We houden hierbij (in de mate van het mogelijke en afhankelijk van het aanbod op dat moment) rekening met de tariefsoort (vast of variabel), de energiesoort, het serviceniveau en de looptijd van het contract.

Waar vind ik mijn hernieuwingstarief?

Je kunt jouw hernieuwingstarief minstens twee maanden voor het einde van je huidige tarief bekijken in jouw myMegaklantenzone onder het tabbladMijn contracten”. 

Kan ik mijn hernieuwingsvoorstel aanpassen? 

Hoewel het door ons voorgestelde hernieuwingstarief steeds zo goed mogelijk is afgestemd op jouw voorkeuren, kun je jouw hernieuwingsvoorstel steeds laten aanpassen. Wil je bijvoorbeeld zelf kiezen welk tarief het komende contractjaar wordt toegepast? Dat kan! Neem in dat geval contact op met onze klantendienst via info@mega.be of telefonisch via 016/67.60.60. Eén van onze medewerkers zal dan samen met jou op zoek gaan naar de beste prijs voor jouw energie en een aanvraag indienen om jouw hernieuwingstarief aan te passen. Je kunt onze klantendienst ook steeds contacteren indien je graag een offerte wilt ontvangen voor jouw nieuwe tarief. Vergelijk bij jouw offerte ook zeker verschillende tariefformules om de beste optie voor jouw situatie te vinden.

Wanneer wordt mijn zelfgekozen hernieuwingstarief toegepast?

De datum waarop jouw gekozen tarief wordt toegepast, wordt automatisch bepaald.

  • Diende je jouw aanvraag in binnen de drie maanden na de start van jouw contracthernieuwing?

Dan kunnen we jouw zelfgekozen hernieuwingstarief met terugwerkende kracht toepassen vanaf de start van jouw contracthernieuwing.

Opgelet! Als je binnen de eerste drie maanden van jouw contracthernieuwing reeds een afrekening ontving, kunnen we jouw zelfgekozen tarief niet met terugwerkende kracht laten ingaan. In dat geval zal het nieuwe tarief worden toegepast vanaf de eerste maand na de afrekeningsfactuur.

  • Werd jouw aanvraag langer dan drie maanden na de start van jouw contracthernieuwing ingediend?

Dan wordt jouw zelfgekozen tarief toegepast vanaf de eerstvolgende maand.

Wordt mijn voorschot automatisch aangepast bij mijn contracthernieuwing? 

Neen. Tenzij je jouw voorschotbedrag zelf aanpast, blijft jouw voorschot in principe hetzelfde tot aan jouw eerstvolgende afrekeningsfactuur. Nadat we jouw meterstanden ontvangen van de netbeheerder kunnen we aan de hand van verbruiksprofielen nauwkeurig berekenen welk deel van jouw verbruik verrekend moet worden met jouw oude en nieuwe tarief. Pas dan bekijken we of het al dan niet nodig is om jouw voorschot te verhogen of te verlagen.

Ook al passen wij jouw voorschotbedrag niet automatisch aan, kun jij steeds anticiperen op jouw afrekeningsfactuur door jouw voorschotbedrag zelf te verhogen. Jouw voorschotbedrag dient steeds zo goed mogelijk aangepast te zijn aan jouw verbruik en de energieprijzen. Op die manier kun je de kost van jouw verbruik doorheen het jaar spreiden en vermijd je een hoge afrekeningsfactuur. Tenzij jouw voorschot onlangs werd aangepast, houdt jouw huidig voorschotbedrag mogelijk geen rekening met de huidige prijsschommelingen op de energiemarkt. Hoewel de steunmaatregelen van de overheid (zoals de btw-verlaging naar 6% en de federale verwarmingspremie) jouw afrekeningsfactuur een beetje kunnen verlichten, zullen de hoge energieprijzen zich nog steeds laten voelen. Opdat je niet voor verrassingen komt te staan, kan het dus interessant zijn om jouw voorschotbedrag preventief te herzien.

Ik wil niet dat mijn contract wordt hernieuwd. Wat moet ik doen? 

Ga je niet akkoord met ons voorstel? Dan kun je jouw contracthernieuwing steeds gratis en zonder voorwaarden weigeren door je 30 dagen voor de datum van jouw hernieuwing in te schrijven bij een andere energieleverancier.

Volgende keer…

Ook nu de energieprijzen hoog zijn, doen we bij Mega ons best om je ook na jouw hernieuwing de best mogelijke prijzen voor jouw energie aan te bieden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat je ook op lange termijn van dezelfde energie, gewoon goedkoper kunt genieten.

Volgende maand nemen we een kijkje naar jouw jaarlijkse afrekening bij Mega.

Neem ook zeker een kijkje op onze blog. Je vindt er het laatste nieuws over Mega en de energiemarkt, maar ook tips om dagelijks energie én geld te besparen.