De stookoliepremie van € 300: toekenningsprocedure.

prime mazout 225 euros

Vanwege de hoge energieprijzen besloot de overheid in maart om consumenten die hun woning met stookolie of propaan verwarmen een duwtje in de rug te geven met een energiecheque van € 200. Op 18 juni werd besloten om dat bedrag te verhogen tot € 225 en vervolgens werd het bedrag nog eens verhoogd naar € 300. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarden en de toekenningsprocedure van deze premie.

Wie komt in aanmerking voor deze verwarmingstoelage? 

Deze eenmalige forfaitaire vergoeding van € 300 (netto) wordt toegekend aan elk gezin (huurder of eigenaar) voor de woning die hun hoofdverblijfplaats is en die wordt verwarmd met stookolie of propaan in bulk. Deze vergoeding dient als tussenkomst in de betaling voor de levering van deze stookolie of propaan tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.

Ook wie recht heeft op het sociaal tarief komt in aanmerking voor deze premie.

Hoe ontvang je deze cheque? 

Afhankelijk van jouw type woning, bestaan er twee verschillende formulieren:

  • Voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een gemeenschappelijke eigendom).
    • In dit geval voeg je de volgende bijlagen toe aan jouw aanvraag:
      • Een kopie van de factuur voor een levering van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor verwarming, gedaan tussen 15/11/2021 en 31/03/2023.
      • Een bewijs van betaling van de factuur of een verklaring van de onderneming in geval van betaling in termijnen waaruit blijkt dat het gezin in orde is met de betalingen voor deze levering.
  • Voor een woning in gemeenschappelijke eigendom. Elk gezin dat voldoet aan de voorwaarden kan de verwarmingstoelage aanvragen.

De mazoutcheque online aanvragen. 

Als je in aanmerking komt voor deze premie volstaat het om een formulier in te vullen via het online platform van de FOD Economie.

De mazoutcheque per post aanvragen. 

Je kunt het formulier ook afdrukken of aan jouw propaan- of stookolieleverancier vragen. Vervolgens heb je tot en met 30/04/2023 (datum onder voorbehoud) de tijd om het ingevulde formulier per aangetekende zending aan de FOD Economie te bezorgen op het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie (Cel Mazoutpremie 225euro)
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Wat is de termijn voor het indienen van de aanvraag voor de verwarmingstoelage van 300 euro?

Je hebt tot en met 30/04/2023 (datum onder voorbehoud) de tijd om jouw volledig ingevulde aanvraag in te dienen.

Hoe en wanneer zal de verwarmingstoelage van € 300 worden toegekend? 

De FOD Economie zal de ontvankelijkheid van jouw aanvraag binnen de twee maanden na ontvangst en uiterlijk op 15/06/2023 (datum onder voorbehoud) analyseren. Het bedrag zal vervolgens worden gestort op de bankrekening die werd ingevuld op het aanvraagformulier.

Ik verwarmde mijn vorige hoofdverblijfplaats met stookolie of propaan. Wat is de procedure nu ik verhuisd ben? 

Als je tussen 15/11/2021 en 31/03/2023 een levering van huisbrandolie of propaan in bulk hebt ontvangen op jouw oud adres kom je nog steeds in aanmerking voor deze premie.

Heb je als Mega klant in jouw myMega klantenzone een bestelling voor stookolie geplaatst via onze partner?

Als deze bestelling plaatsvond tussen 15/11/2021 en 31/03/2022 kom je uiteraard in aanmerking voor deze premie.


Voor meer informatie over de verwarmingstoelage  kun je terecht op de website van de FOD Economie.

Raadpleeg regelmatig onze blog om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op de energiemarkt en de maatregelen die genomen worden in het kader van de energiecrisis. Je vindt er ook tal van tips over hoe je energie kunt besparen en jouw budget onder controle kunt houden. De goedkoopste energie is immers altijd de energie die je niet verbruikt.

Bron

(Laatst geüpdatet in oktober 2022)