Uw energiecontract bij Mega: wie doet wat?

energiecontract

Vanaf de inschrijving, tot de ontvangst van uw eerste factuur, over de jaarlijkse factuur: binnen Mega bekommeren verschillende diensten zich om het goede verloop van uw dossier.

Wij stellen u de verschillende departementen voor die zich schuil houden achter het geheel van verschillende taken die dagelijks voor u uitgevoerd worden.

De opmaak van uw energiecontract

serviceAls u een energiecontract wenst, kan u ons contacteren via telefoon en advies vragen aan ons Sales-departement. Er bestaat ook de mogelijkheid om ons online formulier in te vullen. Eénmaal de inschrijving is afgewerkt, wordt deze geanalyseerd door het After-sales departement. Zij kijken uw inschrijving na of deze volledig is en de gegevens correct zijn. Als dit niet het geval is, neemt het After Sales-departement contact met u op om de nodige gegevens te bekomen en uw inschrijving verder af te werken.

Daarnaast zijn er ook de groepsaankopen, georganiseerd door een onafhankelijke organisatie. Deze brengen een grote groep klanten samen en laat de verschillende energieleveranciers concurreren met elkaar. De groepsaankooporganisator kiest dan de energieleverancier met het beste aanbod. Het is het departement van Mega genaamd “Market & Data” dat verantwoordelijk is voor al deze nieuwe klanten, die in grote aantallen op éénzelfde moment klant worden bij Mega. Dit zorgt ervoor dat we tijd winnen en efficiënter te werk gaan.

 

U bent Mega-klant

Uw eerste factuur

Uw energiecontract is bevestigd en u ontvangt uw eerste factuur. Om het bedrag van deze te berekenen, baseert het Market & Data-departement zich op een schatting van uw jaarlijks verbruik, die zij ontvangen van uw netbeheerder. Deze schatting is gebaseerd op het verbruik van de laatste drie jaar van de woning. Als het bedrag van uw eerste factuur niet correct is, kan u dit altijd aanpassen. Het doel is en blijft wel om u zo juist mogelijk te factureren, volgens uw profiel en verbruiksgewoontes.

Het departement Market & Data: taken tijdens de duur van uw contract

Equipe_MegaDeze dienst buigt zich over verschillende procedures. Zij zorgen ervoor dat alles perfect in orde is. In het kader van een verhuis is dit departement verantwoordelijk om uw meterstanden te verifiëren zodat er een slotfactuur kan opgemaakt worden voor uw oud leveringspunt en dat de juiste beginstanden worden gebruikt bij aanvang van het contract van Mega. Zo betaalt u natuurlijk enkel en alleen voor uw verbruik en niet voor hetgeen van de vorige eigenaar/huurder. Dankzij het gebruiken van de juiste meterstanden zijn uw afrekeningsfacturen correct.

 

 

 

Juiste meterstanden zijn belangrijk

relevé_index_MegaDe juiste meterstanden doorgeven is uiterst belangrijk als u van energieleverancier verandert.

  • Als u klant wordt bij Mega, vraagt uw netbeheerder om de meterstanden door te geven. Dit gebeurt één week voor de effectieve startdatum.
  • Om correct gefactureerd te worden is het belangrijk om de juiste meterstand door te geven.
  • Als u deze niet doorgeeft, zal deze geschat worden door uw netbeheerder.

 

 

Market & Data zorgt er ook voor dat het juiste tarief zal worden toegekend. In functie van het gekozen tarief en de inschrijvingsdatum, controleert het systeem het dossier om zeker te zijn dat het juiste tarief werd toegekend. Als de klant een aanpassing van het energiecontract wenst (voor de effectieve startdatum of de huidige maand), wordt dit naar de wens van de klant aangepast. Bijvoorbeeld: de klant vroeg een variabel contract, maar wenst uiteindelijk toch een vast energiecontract.

Ten slotte regelt dit departement ook alles rond peterschap. De klanten van Mega hebben de kans om hun kennissen te helpen als zij een nieuwe energieleverancier kiezen. Het is het Market & Data-departement die de korting voor de peter en het petekind toekent.

Betalingsherinnering

Op uw factuur staat er altijd een betalingsdatum vermeld. Voor deze datum moet de betaling uitgevoerd worden. Het gebeurt wel eens dat de factuur niet op tijd betaald wordt en dat sommige klanten een betalingsherinnering ontvangen. Het is het departement Invoice & Collection die zich ontfermt over deze taak. Als u uw betalingen makkelijk en snel wil laten verlopen, kan u altijd kiezen voor een domiciliëring.

Terugbetalingen

Remboursement_facture_énergie

Het is mogelijk dat u bij de afrekeningsfactuur een terugbetaling mag ontvangen. Als u te hoge voorschotfacturen betaalde in vergelijking met uw werkelijk verbruik, zal het te veel betaalde bedrag teruggestort worden. Het departement “Invoice & Payment” zorgt voor de juiste uitvoering van deze procedure. Om dit te kunnen doen, moeten wij natuurlijk in het bezit zijn van uw rekeningnummer en mogen er geen openstaande facturen meer zijn. Als u per ongeluk een som betaalde die ons niet toebehoorde, zal dit departement het nodige doen om dit terug te storten naar u.

Onjuiste afrekeningsfactuur

Uw afrekeningsfactuur werd opgemaakt met geschatte meterstanden die te laag of te hoog lijken?

  • Wij raden u aan om met ons contact op te nemen. Daarna doet de dienst “Metering Rectification” het nodige. Zij kunnen op basis van een foto van de juiste meterstanden, een aanpassing aanvragen bij de netbeheerder van uw eerdere geschatte meterstanden.
  • Deze procedure kan 4 tot 6 weken duren. Daarna ontvangt u de juiste jaarlijkse afrekeningsfactuur op basis van de juiste meterstanden.
  • Natuurlijk is het altijd beter om meteen de juiste meterstand door te geven aan uw netbeheerder zodat u geen factuur zal ontvangen met een geschatte meterstand.

Kort gezegd

Het Back Office-team zal op termijn nog uitgebreid worden met specifieke en polyvalente profielen om op de behoeften van het bedrijf te antwoorden. Het eerste doel van deze (en alle andere) departementen is natuurlijk om de klant tevreden te stellen. Onze verschillende diensten vullen elkaar perfect aan: de Back Office is een ware steun voor de Care (die bestaat uit de commerciële dienst, de facturatiedienst en de inschrijvingsdienst) door de hierboven vermelden taken en verantwoordelijkheden.

Bij deze een mooi overzicht van de verschillende departementen die zorg dragen voor uw energiecontract. Vergeet niet dat u uw klantgegevens altijd kan raadplegen via uw online klantenzone myMega!