Energiecrisis: de overheid onderneemt actie.

prix énergie

Dat we in België sinds enkele maanden een explosie van de energieprijzen meemaken, is geen nieuws. Naar aanleiding van de ongekende prijsstijgingen heeft de federale regering dan ook een aantal maatregelen genomen om de Belgische huishoudens te helpen. We zetten ze even op een rijtje.  

Het is duidelijk dat het energiebudget van de Belgische huishoudens sinds enkele maanden blijft stijgen. In een poging om de consumenten wat ademruimte te geven, heeft de federale regering een aantal steunmaatregelen voorgesteld.  

De belangrijkste maatregel is de tijdelijke verlaging van de btw op elektriciteit. Wat dat precies inhoudt lees je hieronder.  

Verlaging van de btw op elektriciteit en gas.  

In februari 2022 heeft de regering besloten om het btw-percentage dat op elektriciteit wordt geheven tijdelijk te verlagen. Het percentage, dat momenteel 21% bedraagt, zal gedurende een periode van 4 maanden worden verlaagd tot 6%. Energieleveranciers zullen de btw-verlaging dus van 1 maart tot 30 juni moeten toepassen in hun facturen. Al zal de maatregel pas vanaf 1 april in de praktijk worden toegepast.  

Update: De overheid heeft midden maart besloten om de btw-verlaging van 21 naar 6% ook toe te passen op gas. Voor gas zal de maatregel toegepast worden vanaf 01/04/2022 en dat gedurende 6 maanden, dus tot en met 30 september 2022. Hoewel dit, vanwege operationele redenen, pas vanaf 1 mei op jouw facturen zal verschijnen, geldt de btw-verlaging wel degelijk gedurende de volledige vermelde periode. De verlaging van de btw op elektriciteit werd bovendien ook verlengd tot 30 september 2022.

Update: In juni 2022 besloot de overheid enerzijds om deze maatregel voor beide energieën te verlengen tot december 2022 en anderzijds om de groep rechthebbenden van deze maatregel uit te breiden. Vanaf 1 augustus 2022 zal het btw-tarief van 6% ook worden toegepast op plaatsen met een collectieve verwarmingsinstallatie (enkel gas) en professionele gascontracten. 

Hoe gaat dit precies in z’n werk?  

Voor de residentiële klanten – Bij de jaarlijkse afrekening zal Mega er rekening mee houden dat het btw-percentage voor de maanden maart tot en met december 2022 (elektriciteit) en de maanden april tot en met december 2022 (gas) slechts 6% mag bedragen en niet 21% zoals het geval is voor de rest van de gefactureerde periode. 

Voor de professionele klanten – Bij de jaarlijkse afrekening voor gas zal Mega er rekening mee houden dat het btw-tarief voor de maanden augustus, september, oktober, november en december 2022 slechts 6% mag bedragen. 

Alle residentiële klanten met een elektriciteits- en gascontract zullen automatisch van deze maatregel profiteren. Hetzelfde geldt voor de professionele klanten met een gascontract. Het is dus niet nodig om een verzoek of dergelijke in te dienen.  

Op onze website vind je alvast meer informatie over deze maatregel.  

De overige maatregelen van de overheid.  

Naast de btw-verlaging  heeft de federale overheid ook goedkeuring gegeven voor een aantal andere maatregelen. Die maatregelen moet de Belgen helpen om deze crisis het hoofd te bieden:  

  • Premie van € 80 voor de rechthebbenden van het Sociaal Tarief:

Het gaat om een eenmalig forfait voor klanten die recht hebben op het sociaal tarief. Bij Mega verloopt de betaling van het eenmalig forfait in twee fases. De eerste vond eind januari 2022 plaats, de andere is gepland voor maart 2022. 

  • Uitbreiding en verlenging van het Sociaal Tarief:

Sinds februari 2021 werd het Sociaal Tarief ook toegekend aan rechthebbenden van een verhoogde tegemoetkoming. Normaal zou die maatregel in maart 2022 ten einde lopen, maar dat werd nu al zeker verlengd tot juni 2022. Update: de maatregel is minstens verlengd tot 31 december 2022.

  • Oprichting van een Gas- en Elektriciteitsfonds:

Dit is een steunmaatregel die wordt toegekend aan personen die niet in aanmerking komen voor het Sociaal Tarief. Het gaat om materiële hulp die door het OCMW wordt verleend. Zo kunnen energiefacturen vereffend worden of kan het OCMW onderhandelen met de leveranciers over betalingsplannen. Zij kunnen ook aan “preventie” doen, door te helpen bij de aankoop van minder energieverbruikende toestellen of bij kleine of grote renovatiewerkzaamheden om de isolatie van een woning te verbeteren. Je vindt er hier meer info over.  

  • De vervanging van de federale bijdrage door een accijns:

Terwijl de federale bijdrage automatisch stijgt naargelang de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en gas, is de accijns een indirecte verbruiksbelasting die vast ligt. Dankzij die accijns kun je een verhoging van wel 30 euro per jaar vermijden. Deze maatregel zal ook worden berekend en toegepast op de jaarlijkse afrekeningsfactuur.  

Die zal in één keer worden afgetrokken van de elektriciteitsrekening van residentiële klanten (ongeacht het soort tarief: vast of variabel). Het feit dat deze korting wordt toegekend op de elektriciteitsrekening en niet op de gasrekening is de beste manier om de premie aan alle Belgische huishoudens toe te kennen. De premie wordt verrekend via de voorschot– of afrekeningsfactuur voor elektriciteit ofwel via een creditnota. Je ontvangt de premie van de leverancier bij wie je op 31/03/2022 een elektriciteitscontract hebt. Mega-klanten ontvangen de premie tussen eind april en eind juli 2022. 

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op de energiemarkt en raadpleeg regelmatig onze blog.