Energiecrisis: de overheid onderneemt actie.

prix énergie

Dat we in België sinds enkele maanden een explosie van de energieprijzen meemaken, is geen nieuws. Naar aanleiding van de ongekende prijsstijgingen heeft de federale regering dan ook een aantal maatregelen genomen om de Belgische huishoudens te helpen. We zetten ze even op een rijtje.  

Het is duidelijk dat het energiebudget van de Belgische huishoudens sinds enkele maanden blijft stijgen. In een poging om de consumenten wat ademruimte te geven, heeft de federale regering een aantal steunmaatregelen voorgesteld.  

De belangrijkste maatregel is de verlaging van de btw op elektriciteit. Wat dat precies inhoudt lees je hieronder.  

Verlaging van de btw op elektriciteit en gas.  

In februari 2022 heeft de regering besloten om het btw-percentage dat op elektriciteit wordt geheven tijdelijk te verlagen. Het percentage, dat eerst 21% bedroeg, werd verlaagd naar 6%. In maart 2022 werd besloten om de btw-verlaging van 21 naar 6% ook toe te passen op gas. 

Deze maatregel, die aanvankelijk gedurende een periode van 4 maanden zou gelden, blijft nu minstens van toepassing tot 31 maart 2023. 

In februari 2023 werd besloten om het btw-tarief voor alle residentiële energiecontracten definitief te verlagen naar 6%. 

Hoe gaat het btw-tarief van 6% precies in z’n werk?  

  • Voor de residentiële klanten – Bij de jaarlijkse afrekening zal Mega er rekening mee houden dat het btw-percentage vanaf maart 2022 (elektriciteit) en vanaf april 2022 (gas) slechts 6% mag bedragen en niet 21% zoals het geval is voor de rest van de gefactureerde periode. 
  • Voor de professionele klanten – Bij jouw jaarlijkse afrekening voor gas zal Mega er rekening mee houden dat het btw-tarief vanaf augustus 2022 slechts 6% mag bedragen, en dit tot 1 juli 2023.
  • Ook voor plaatsen met een collectieve verwarmingsinstallatie (enkel gas) geldt het verlaagde btw-tarief van 6% sinds augustus 2022. 

De maatregel wordt automatisch toegepast voor alle mensen die hiervoor in aanmerking komen. Het is dus niet nodig om een verzoek of dergelijke in te dienen. 

Op onze website vind je alvast meer informatie over deze maatregel.  

De overige maatregelen van de overheid.  

Naast de btw-verlaging  heeft de federale overheid ook goedkeuring gegeven voor een aantal andere maatregelen. Die maatregelen moet de Belgen helpen om deze crisis het hoofd te bieden:  

  • Premie van € 80 voor de rechthebbenden van het Sociaal Tarief:

Het gaat om een eenmalig forfait voor klanten die recht hebben op het sociaal tarief. Bij Mega verloopt de betaling van het eenmalig forfait in twee fases. De eerste vond eind januari 2022 plaats, de andere is gepland voor maart 2022. 

  • Uitbreiding en verlenging van het Sociaal Tarief:

Sinds februari 2021 werd het Sociaal Tarief ook toegekend aan rechthebbenden van een verhoogde tegemoetkoming. Normaal zou die maatregel in maart 2022 ten einde lopen, maar deze werd uiteindelijk verlengd tot 31 maart 2023. In februari 2023 besloot de overheid om deze tijdelijke maatregel stop te zetten vanaf 1 juli 2023. Het sociaal tarief zal vanaf die datum dus niet langer worden toegekend aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming. 

  • Oprichting van een Gas- en Elektriciteitsfonds:

Dit is een steunmaatregel die wordt toegekend aan personen die niet in aanmerking komen voor het Sociaal Tarief. Het gaat om materiële hulp die door het OCMW wordt verleend. Zo kunnen energiefacturen vereffend worden of kan het OCMW onderhandelen met de leveranciers over betalingsplannen. Zij kunnen ook aan “preventie” doen, door te helpen bij de aankoop van minder energieverbruikende toestellen of bij kleine of grote renovatiewerkzaamheden om de isolatie van een woning te verbeteren. Je vindt er hier meer info over.  

  • De vervanging van de federale bijdrage door een accijns:

Terwijl de federale bijdrage automatisch stijgt naargelang de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en gas, is de accijns een indirecte verbruiksbelasting die vast ligt. Dankzij die accijns kun je een verhoging van wel 30 euro per jaar vermijden. Deze maatregel zal ook worden berekend en toegepast op de jaarlijkse afrekeningsfactuur.  

Die zal in één keer worden afgetrokken van de elektriciteitsrekening van residentiële klanten (ongeacht het soort tarief: vast of variabel). Het feit dat deze korting wordt toegekend op de elektriciteitsrekening en niet op de gasrekening is de beste manier om de premie aan alle Belgische huishoudens toe te kennen. De premie wordt verrekend via de voorschot– of afrekeningsfactuur voor elektriciteit ofwel via een creditnota. Je ontvangt de premie van de leverancier bij wie je op 31/03/2022 een elektriciteitscontract hebt. Mega-klanten ontvangen de premie tussen eind april en eind juli 2022. 

 Deze eenmalige forfaitaire vergoeding van € 300 (netto) wordt toegekend aan elk gezin (huurder of eigenaar) voor de woning die hun hoofdverblijfplaats is en die wordt verwarmd met stookolie of propaan in bulk. Deze vergoeding dient als tussenkomst in de betaling voor de levering van deze stookolie of propaan tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.

Wie zijn/haar woning verwarmt met pellets heeft recht op een eenmalige crisispremie van 250 euro.

Het gaat om een korting die voor november en december 2022 zal worden verrekend op de gasfactuur (135 euro/maand) en elektriciteitsfactuur (61 euro/maand). Raadpleeg de nieuwswebsite van de Overheid voor meer informatie over het basispakket energie.

  • Verlenging van het federaal basispakket energie voor de maanden januari tot en met maart 2023.Lees alles over de toekenningsprocedure in ons blogartikel

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op de energiemarkt en raadpleeg regelmatig onze blog.  

(Laatst geüpdatet in april 2023)