Energiedelen: hoe werkt dat?

In Vlaanderen kun je jouw opgewekte energie sinds juli 2022 delen met anderen. Ook in Brussel en Wallonië wordt er gewerkt aan het mogelijk maken van energiedeelsystemen. Ontdek wat energiedelen precies is en hoe je ermee aan de slag kunt gaan!

Wat is energiedelen? 

Als je zelf energie produceert, bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen, kun je die energie delen met andere verbruikers (vrienden, familie, buren, etc.) of met jezelf (op een ander leveringspunt, zoals jouw tweede verblijf). Energiedelen biedt mogelijkheden aan consumenten die anders geen toegang zouden hebben tot lokaal geproduceerde energie. De productiecapaciteit moet dan natuurlijk wel voldoende zijn om de energiebehoeften van alle begunstigden te vervullen.

De geproduceerde energie, die niet door de begunstigden wordt verbruikt, kan ook nog steeds worden doorverkocht aan de energieleverancier en op die manier dus ook een besparing opleveren.

Wat gebeurt er met mijn energiefacturen als ik aan energiedelen doe? 

Ook wanneer je aan energiedelen doet, ontvang je nog steeds energiefacturen. Bij energiedelen komt de gedeelde elektriciteit bij jou/iemand anders terecht via het openbare elektriciteitsnet, hetgeen nog steeds kosten met zich meebrengt. Jij draagt bij aan deze kosten door via je energiefactuur transport- en distributiekosten, belastingen en kosten voor groene stroom en WKK te betalen.

Energiedelen in Vlaanderen 

Welke verschillende systemen van energiedelen bestaan er? 

Momenteel bestaan er in Vlaanderen vijf verschillende systemen van energiedelen. Het gaat om:

  1. Energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw: In dit scenario kunnen mede-eigenaars investeren in een zonnepaneleninstallatie op het dak van hun gebouw en de geproduceerde energie kosteloos met elkaar delen.
  2. Energiedelen met jezelf: In dit geval verdeel je jouw elektriciteitsproductie met jouw verschillende leveringspunten. Zo kun je de stroom die je bijvoorbeeld produceert op jouw hoofdverblijfplaats ook gebruiken voor je tweede verblijf aan zee. Het voordeel van dit systeem is dat je jouw geproduceerde elektriciteit op al je leveringspunten kunt benutten en jouw totale energierekening kunt verlagen.
  3. Persoon-aan-persoonverkoop of wegschenken: Je kunt jouw geproduceerde elektriciteit ook gewoon verkopen of wegschenken aan een andere verbruiker (een buur, vrienden, familieleden,..). De verkoper en de ontvanger bepalen in dit geval samen de voorwaarden in een onderhandse overeenkomst.
  4. Energiedelen binnen een energiegemeenschap van burgers: Samen met lokale ondernemingen en overheden kun je als burger een energiegemeenschap opstarten. De energiegemeenschap kan vervolgens investeren in de productie en uitwisseling van energie. Zo kan er bijvoorbeeld een (wijk-)batterij geplaatst worden of kunnen er oplaadmogelijkheden voor elektrische wagens voorzien worden.
  5. Energiedelen binnen een hernieuwbare energiegemeenschap: Net zoals de energiegemeenschap van burgers, houdt de hernieuwbare energiegemeenschap in dat burgers, lokale overheden en kleine en middelgrote ondernemingen zich kunnen verenigen om energie uit te wisselen.

Raadpleeg de website van Fluvius voor meer informatie over deze deelsystemen. Onthoud ook dat er geen “goed” of “slecht” energiedeelsysteem bestaat. De keuze is volledig afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Hoe kan ik beginnen met energiedelen? 

Om energie te kunnen delen, verkopen of wegschenken moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • Alle partijen moeten een digitale meter hebben.
  • Alle partijen moeten “meetregime 3” aanvragen bij hun energieleverancier. Op die manier kan Fluvius de verbruiksgegevens per kwartier uitlezen en doorsturen naar de betrokken energieleveranciers. Deze regeling is noodzakelijk bij elk deelsysteem.
  • Alle partijen moeten bij dezelfde netbeheerder zitten.
  • De rollen moeten duidelijk omschreven zijn (minimaal 2 leveringspunten: producent – begunstigde(n)) en door jou contractueel vastgelegd worden.

Sinds 23 januari 2023 is het niet langer noodzakelijk dat alle partijen bij dezelfde energieleverancier zitten.

Voldoe je aan alle voorwaarden? Registreer jouw deelsysteem dan bij jouw netbeheerder (via MijnFluvius).

Energiedelen in Brussel en Wallonië 

Momenteel lopen er in Brussel verschillende proefprojecten. Deze zijn gebaseerd op het principe van collectieve zelfconsumptie en zullen het binnenkort mogelijk maken voor groepen producenten-consumenten om energie te delen of te verkopen binnen een energiegemeenschap. In Wallonië is energiedelen momenteel nog niet mogelijk. Al is men wel volop bezig om dit in de toekomst mogelijk te maken.

Zodra er een beslissing wordt genomen over de deelsystemen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië, zullen wij onze klanten hierover op de hoogte brengen. Raadpleeg voor meer informatie de website van je netbeheerder en de Brusselse energieregulator Brugel of de Waalse energieregulator CWaPE.

Tot slot…

Hernieuwbare energie is de toekomst. Door met z’n allen zoveel mogelijk gebruik te maken van de groene energie die geproduceerd wordt door zonnepanelen, helpen we mee aan de energietransitie. Bovendien is ook het financiële aspect van energiedelen interessant: wanneer je het overschot van jouw geproduceerde energie doorverkoopt, bepaal je zelf aan welke prijs je dat doen. Welk deelsysteem je ook kiest, energiedelen helpt alle partijen om hun energierekening te verlagen.

Bij Mega volgen we de duurzame ontwikkelingen van de energiemarkt op de voet. Op onze blog vind je bovendien heel wat tips om ook zelf duurzamer te werk te gaan!