De impact van de energiefactuur op het inkomen van de Belg in 2018

energiefactuur

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) analyseerde de impact van energiefacturen op het totale budget van de Belg. Het onderzoek werd uitgevoerd bij een groot aantal verschillende gezinnen. Ontdek in dit artikel de belangrijkste bevindingen.

Wat werd er juist onderzocht?

De CREG heeft een studie uitgevoerd om te weten hoe groot de hap is die de gas- en elektriciteitsfactuur uit het totale budget van de Belg nam in 2018. Het totale budget wordt in deze studie gedefinieerd als het netto-inkomen verminderd met de totale kost voor de woning.

Algemene resultaten

Prijsevolutie 2007-2018

De energiemarkt werd op 1 juli 2007 vrijgemaakt. Sindsdien is de all-in prijs van elektriciteit en aardgas met 31% en 2,4% gestegen. We hebben het hier over een stijging in constante prijzen. In dit geval wordt er geen rekening gehouden met het effect van de inflatie. De reden van de prijsstijging is voornamelijk de hogere distributienettarieven. Deze kosten nemen een groot deel in van de totale energiefactuur, al zijn ze de laatste jaren wel gedaald.

energiefactuur

Sociaal tarief

Sommige verbruikers met een speciaal statuut hebben recht op het sociaal tarief. Hierdoor kunnen personen genieten van een verminderd tarief, zodat ze hun totale budget wat meer ademruimte kunnen geven. Het sociaal tarief is bij elke energieleverancier gelijk. Het heeft dus geen zin om te veranderen van leverancier als je geniet van het sociaal tarief.

Volgens de studie van de CREG was het sociaal tarief in 2018 32% en 48% goedkoper dan de all-in prijs van respectievelijk elektriciteit en aardgas. Tussen 2007-2018 steeg het sociaal tarief echter wel met 28% voor gezinnen met 4 personen.

Bij wie werd dit onderzocht?

Het aandeel van de totale gas- en elektriciteitsfactuur in het totale budget (verminderd met de kost van de woning) werd onder de loep genomen bij 4 verschillende groepen:

  • alleenstaanden (1)
  • gezinnen van twee volwassenen zonder kinderen (2)
  • gezinnen van twee volwassenen met twee kinderen (3)
  • éénoudergezinnen van één volwassene en twee kinderen (4)

Belangrijkste resultaten

6 op de 10 Belgische gezinnen verwarmt zijn huis en sanitair warm water met aardgas. Elektriciteit wordt door hen gebruikt voor het verlichten van de woning en gebruik van huishoudelijke apparaten.

Binnen deze groep gaat 5% van de mediane inkomens van gezinnen van twee volwassenen met twee kinderen en gezinnen met twee volwassenen zonder kinderen naar de jaarlijkse elektriciteits- en gasfactuur. Het aandeel is groter bij alleenstaanden en éénoudergezinnen met twee kinderen. Het aandeel van de elektriciteits- en gasfactuur is hier respectievelijk 8 en 10% van de mediane inkomens.

De studie zegt zelfs dat ongeacht welke vorm van energie gebruikt wordt, gezinnen met twee volwassenen een kleiner aandeel van het netto-inkomen besteden aan hun energiefactuur dan gezinnen bestaand uit één volwassene.

Daarnaast onderzocht de CREG ook gezinnen die deel uit maken van het eerste inkomensdeciel. Dit zijn de gezinnen in de groep van 10% met het laagste inkomen. Het onderzoek wijst uit dat het aandeel van de gas- en elektriciteitsfactuur erg groot is als deze groep geen recht heeft op sociaal tarief. 10% van de alleenstaanden en éénoudergezinnen met twee kinderen spenderen maar liefst respectievelijk 18% en 21% van hun inkomen aan hun energiefactuur.

Het aandeel van de energiekost in het totale budget van de Belgen hangt volgens de studie ook af van de manier waarop ze hun huis verwarmen. Zo is het aandeel systematisch hoger voor gezinnen die hun huis verwarmen met elektriciteit in plaats van gas.

“Energiearmoede”

In de studie wordt ook het concept “energiearmoede” toegelicht. Volgens de studie leven mensen in “energiearmoede” als meer dan 10% van hun totale budget gebruikt wordt om hun elektriciteits- en gasfactuur te betalen.

Uit de studie leiden we af dat binnen de groep van gezinnen die hun woning en sanitair warm water met aardgas verwarmen

  • 20% tot 30% van de alleenstaanden,
  • 2% van de gezinnen met twee volwassenen zonder kinderen,
  • 6% tot 10% van de gezinnen met twee volwassenen en twee kinderen,
  • 40% tot 50% van de éénoudergezinnen met twee kinderen in energiearmoede leefden in 2018.

De studie benadrukt wel dat we deze cijfers met de nodige voorzichtigheid moeten behandelen. Het elektriciteits- en gasverbruik is namelijk afhankelijk van heel wat verschillende factoren (bv. oppervlakte woning, kwaliteit isolatie, etc.).

De keuze van een energieleverancier

We zien dus dat voor heel wat Belgen de energiefactuur een aanzienlijk deel van het totale budget inneemt. Daarom is het belangrijk om de goedkoopste energieleverancier te vinden. Een lagere energiefactuur kan er namelijk voor zorgen dat je een deel van je totale budget kan gebruiken voor andere nuttige zaken.

Als klant van Mega geniet je voortdurend van de meest competitieve tarieven. Ook na de hernieuwing bieden we steeds de goedkoopste prijzen aan.

Bron: Studie over het aandeel van de elektriciteits- en aardgasfactuur in het budget van de Belgische huishoudens in 2018