Energiepremies en het capaciteitstarief: wat verandert er in 2022?

house energy sustainable

Het nieuwe jaar brengt steeds veranderingen met zich mee. In dit artikel lees je welke premies je in 2022 kunt aanvragen en ontdek je alles over het nieuw capaciteitstarief!  

Energiepremies

Nu de energieprijzen nog steeds de pan uit swingen, is het interessanter dan ooit om na te denken over energiebesparende investeringen. Gelukkig bestaan er ook premies waarmee je een deel van de (vaak hoge) investeringskosten terugbetaald kunt krijgen. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende energiepremies die je in 2022 kunt aanvragen! 

Vlaanderen

Voor Vlaanderen zijn er verschillende nieuwigheden op het vlak van premies. Al blijven een aantal premies die vorig jaar of vroeger werden ingevoerd ook gewoon behouden. 

epc label huisDat is bijvoorbeeld het geval voor de EPC-labelpremie die in 2021 haar intrede deed. Afhankelijk van de werken die je uitvoert en de EPC-waarde die je na de verbouwingswerken bereikt, kun je met deze premie tot 5.000 euro terugkrijgen.

Ook de premies voor energiebesparende investeringen die je via Fluvius van de Vlaamse overheid kan krijgen blijven verder lopen. De investeringen die hieronder vallen zijn: dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboilers. De premiehoogte voor die investeringen blijft gewoon behouden. Dat is bovendien ook het geval voor de premie voor zonnepanelen die, ondanks de geplande daling, gewoon hetzelfde blijft als in 2021. 

Daling of stopzetting

Wie in 2022 graag wilt investeren in een thuisbatterij heeft wat minder geluk. De premie voor thuisbatterijen is vanaf 1 januari 2022 immers gedaald en bedraagt nu nog maximaal 1725 euro. Al kan wie zijn/haar aanvraag ten laatste op 31 december 2021 heeft ingediend wel nog genieten van de oorspronkelijke maximumprijs van 2250 euro.  

Ben je van plan om een microwarmte-krachtkoppeling aan te kopen om jouw woning te verwarmen? Houd er dan rekening mee dat de premie voor zo’n toestel (kleiner dan 10kW) aan het begin januari 2022 werd stopgezet. 

Nieuwe premies

Bezit je een niet-verwarmd niet-woongebouw (zoals een loods of een stal) en kamp je met asbest in het dak? Dan hebben we goed nieuws! Vanaf 2022 kan je via Fluvius genieten van een tijdelijke premie van 12 euro per m² dakoppervlakte om asbest te verwijderen, op voorwaarde  dat je ook meteen een nieuwe zonnepaneleninstallatie plaatst.

Voor Vlaanderen staat er in de loop van de 2de helft van 2022 nog een belangrijke verandering op het programma. Verschillende premies voor renovaties en energiebesparende investeringen zullen dan gebundeld worden en aangevraagd kunnen worden via één online loket: ‘Mijn VerbouwPremie’. De enige premies die hier niet onder zullen vallen zijn de EPC-labelpremie, de premie voor zonnepanelen en de premie voor thuisbatterijen.

Regio Brussel    

Op 31 december 2021 werd de regeling voor energiepremies in Brussel stopgezet. Maar wees gerust, dat gebeurde simpelweg omdat er vanaf 1 januari 2022 een nieuw systeem in werking is getreden.

rekeningenVanaf deze maand is er in de Brusselse regio namelijk sprake van de RENOLUTION-premies; een overkoepelende naam voor de Energiepremies, de Premie voor de Renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels.            

Dankzij deze overkoepelende regeling verlopen alle premieaanvragen nu via één aanspreekpunt. Hetgeen de administratie die bij premieaanvragen komt kijken een heel stuk makkelijker maakt. Ook niet onbelangrijk is dat alle aanvragen pas moeten gebeuren nadat de werken in kwestie zijn uitgevoerd. 

Voor een uitgebreid overzicht van alle premies die onder de RENOLUTION-premies vallen en het premiebedrag per inkomenscategorie kan je hier terecht. Vanaf 1 maart 2022 zal dit nieuw premiesysteem trouwens ook toegankelijk zijn via IRISbox, het digitaal loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wallonië

Net zoals in Vlaanderen en Brussel ligt er in Wallonië een plan op tafel om de bestaande renovatiepremies te vereenvoudigen. Premies die hieronder zullen vallen, zijn die voor dakisolatie en werken waarvan de kost lager is dan 3.000 euro. Voor dat soort investeringen zal het bijvoorbeeld niet langer nodig zijn om een energieaudit te laten uitvoeren. Die audit werd in het verleden ingevoerd om te bepalen welke werkzaamheden nodig zijn en in welke volgorde die best uitgevoerd worden. Pas na zo’n audit kon er een aanvraag worden ingediend. Zolang de nieuwe regeling niet in werking treedt, blijven die voorwaarden en regels dan ook van toepassing. Bezoek ook zeker de website van het Waals Gewest voor meer informatie over de verschillende premies. 

Het capaciteitstarief

Naast de nieuwe regeling rond de energiepremies staat er in Vlaanderen nog een verandering op het programma. Vanaf 1 januari 2023 worden de nettarieven op je factuur namelijk aangepast en wordt het capaciteitstarief geïntroduceerd.  (Update: Oorspronkelijk zou het capaciteitstarief vanaf 1 juli 2022 worden toegepast op de energiefacturen. Eind juni 2022 besloot de VREG echter om de introductie uit te stellen tot 1 januari 2023.)

De nettarieven dekken de kosten voor de aanleg, het onderhoud en het gebruik van het elektriciteitsnet. Je betaalt deze kosten via je energieleverancier aan je netbeheerder. Momenteel wordt dat tarief berekend op basis van je totale jaarlijkse afname van het net in kWh.  

Vanaf 1/01/2023 wordt die berekening aangepast en zal men ook kijken naar de maandelijkse pieken in ons verbruik. Hoe hoger je maandelijkse piek, hoe hoger de netkost. Die pieken worden veroorzaakt wanneer je veel energieverslindende toestellen tegelijk gebruikt. Belangrijk om te weten, is dat er geen onderscheid zal worden gemaakt tussen piekverbruik tijdens piek- of daluren.  

 

Met de invoering van het capaciteitstarief probeert de overheid ons te stimuleren om ons verbruik zoveel mogelijk te spreiden en zo een overbelasting van het net te vermijden. Door je verbruik te spreiden, zal je immers minder capaciteitstarief moeten betalen. Al zal iedereen wel een minimale vaste bijdrage moeten betalen die overeenkomt met een piek van 2,5 kW. Aangezien de nettarieven eerst werden berekend op basis van het totaal jaarverbruik, zal deze nieuwe berekening voor mensen met een laag jaarverbruik dus nadelig zijn. 

Wat betekent dit voor jouw afrekening? 6 op de 10 Vlaamse gezinnen zouden met deze nieuwe nettarieven minder of hoogstens 10% meer moeten betalen. 

  • Voor mensen met een digitale meter zal het gemiddelde van de laatste 12 maandpieken bepalen hoeveel netkosten je zult moeten betalen. Maandelijks registreert de digitale meter per kwartier het hoogst verbruikte vermogen. Dat kwartiervermogen dient als basis voor de maandpieken. In dit filmpje leer je meer over de precieze berekening van die maandpieken. Je kunt jouw piekvermogen ook controleren door je te registreren op mijn.fluvius.be
  • Analoge meters kunnen daarentegen geen pieken registreren. Voor die mensen bestaat er dus de minimale vaste bijdrage van 2,5 kW. 

Op de volgende website kun je trouwens een simulatie uitvoeren van de impact van het capaciteitstarief op jouw factuur: simulatornieuwenettarieven.vreg.be.  

Samengevat

Zoals je ziet zijn alle regio’s van plan om premies en de bijhorende aanvraagprocedures te vergemakkelijken. Enkel in Brussel is dit systeem reeds effectief in werking getreden. Voor Vlaanderen is het wachten tot de 2de helft van 2022 op de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’ en voor de vereenvoudiging van de premies in Wallonië ligt er nog geen datum vast. Op de website premiezoeker.be krijg je alvast het meest volledige overzicht van de mogelijke premies die je kunt krijgen. 

Wat het capaciteitstarief betreft, onthouden we vooral dat het erg belangrijk is om slim om te gaan met je energieverbruik. Door je verbruik goed te spreiden en na te denken over welke toestellen je tegelijk gebruikt, zul je een lager capaciteitstarief moeten betalen.  

Blijf op de hoogte van de nieuwtjes van de energiemarkt door regelmatig een kijkje te nemen op onze blog!