Hoe zag het energieverbruik van de Belgen eruit in 2022?

consommation énergie belges 2022

De energiecrisis was in 2022 meer dan ooit voelbaar. Hoe zag het energieverbruik van de Belgen er het afgelopen jaar uit? Hebben we onze consumptiegewoonten veranderd door de crisis? We maken de balans op.

Zoals we allemaal weten zijn de energieprijzen in 2022 blijven stijgen. Bij Mega stond de volgende boodschap centraal: jouw energieverbruik onder controle houden is dé manier om je energiefacturen te verlagen. Of deze tip gevolgd werd en het jaarlijkse verbruik van de Belgen is gedaald in 2022 ontdek je hieronder!

Gasverbruik in 2022

In België verbruikt een gemiddeld huishouden jaarlijks 18.625 kWh gas. Het is de meest gebruikte verwarmingsenergie door huishoudens. Desondanks hebben huishoudens die zijn aangesloten op gas niet altijd hetzelfde verbruiksprofiel. We kunnen drie profielen onderscheiden, afhankelijk van waar gas voor gebruikt wordt:

Het spreekt voor zich dat het verbruik van huishoudens die gas voor alle bovenstaande doeleinden gebruiken, sterk verschilt met het verbruik van wie gas enkel voor koken of warm water gebruikt. Het is dan ook moeilijk om het gemiddelde gasverbruik van de Belgen objectief te beoordelen, aangezien het telkens afhankelijk is van verschillende factoren.

Naast de verschillende gebruiksmogelijkheden van gas, is de hoeveelheid verbruik namelijk ook sterk afhankelijk van:

 • Het aantal bewoners;
 • De grootte van de woning (vooral als je verwarmt met gas, hoe groter je woning, hoe meer gas je verbruikt om ze te verwarmen);
 • De isolatie van je woning (we kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: in een slecht geïsoleerde woning gaat er heel wat kostbare energie verloren);
 • Verbruiksgewoonten (gebruik je al dan niet een slimme thermostaat, staat je verwarming niet te hoog, etc.).

Op basis van al deze elementen kunnen er twee groepen consumenten worden onderscheiden:

 • Kleine verbruikers: gebruiken alleen gas om te koken en/of voor warm water en eventueel kleine bijverwarmers. Deze gebruikers hebben een gemiddeld verbruik tussen 2360 en 4652 kWh per jaar.
 • Grote verbruikers: die gas gebruiken om te koken, hun huis te verwarmen en voor warm water. Hun verbruik varieert van 23.260 kWh tot 34.890 kWh.

Afnemende vraag naar gas in Europa 

Zoals je waarschijnlijk weet, heeft de geopolitieke situatie, en meer bepaald het conflict tussen Oekraïne en Rusland, de stijging van de gasprijzen sterk beïnvloed. Aangezien de gasvoorraden drastisch zijn verminderd en de Russische invoer is teruggeschroefd (en zelfs enkele weken is stopgezet), heeft de Europese Unie besloten de vraag naar aardgas voor deze winter met 15% te verminderen. Deze vermindering geldt van 1 augustus 2022 tot en met 31 maart 2023 en is gebaseerd op het gemiddelde verbruik van de afgelopen vijf jaar.

In die zin zijn er verschillende maatregelen ingevoerd voor grote industrieën en grootverbruikers. Daarnaast werden de Europese burgers aangemoedigd om hun gasverbruik zo goed mogelijk onder controle te houden.

Deze maatregelen hebben wel degelijk geholpen. Tussen augustus 2022 en november 2022 is het gasverbruik in België met 17% gedaald (in vergelijking met het gemiddelde verbruik in dezelfde periode van de afgelopen 5 jaar). We zijn dus goed bezig, al zijn onze Nederlandse buren erin geslaagd om hun verbruik met 33% te verminderen. Door onze inspanningen vol te houden, kunnen we de dalende trend verderzetten.

In januari 2023 is het gasverbruik in België met 16,1% gedaald ten opzichte van de vorige maanden januari. Dit betekent een daling van 4,5 TWh (1 terawattuur = 1 miljard kilowattuur) ten opzichte van het gemiddelde van 2018-2022.

Het is duidelijk dat de hoge gasprijzen de consumenten ertoe hebben aangezet hun verbruik te verminderen. Al mogen we ook niet vergeten dat het weer de afgelopen maanden relatief zacht is geweest, hetgeen natuurlijk ook in ons voordeel heeft gespeeld.

Elektriciteitsverbruik in 2022

In 2022 bedroeg het totale elektriciteitsverbruik in België 81,7 TWh. Dat is iets meer dan 3% minder dan in 2021, toen de Belgen 83,7 TWh verbruikten.

Als we specifiek naar de maanden oktober, november en december 2022 kijken, is de daling nog groter, namelijk tot 8% minder ten opzichte van het gemiddelde van de laatste 5 jaar.

We hebben het hier natuurlijk wel over het totale elektriciteitsverbruik in België. Dat verbruik kan worden verdeeld over verschillende sectoren:

 • Industrieën (45,2%)
 • Diensten (25,3%)
 • Huishoudens (23%)
 • Transport, landbouw, etc. (6,5%)

Het residentiële verbruik vertegenwoordigt dus slechts een kwart van het totale verbruik in België. Toch blijft het belangrijk om het verbruik in jouw woning in het oog te houden. Daarnaast verschilt het gemiddelde elektriciteitsverbruik van huishoudens van gewest tot gewest:

 • Wallonië: 2000 kWh
 • Vlaanderen: 3305 kWh
 • Brussel: 2036 kWh

Deze cijfers zijn slechts een gewogen gemiddelde van het totale huishoudelijke verbruik per gewest. Het verbruik van een huishouden is natuurlijk steeds afhankelijk van de verschillende factoren die we eerder in dit artikel vermeldden (aantal personen, grootte woning, etc.).

Zonne- en windenergieproductie zit in de lift

Hernieuwbare energieën zijn al enkele jaren bezig aan hun opmars. In 2022 bedroeg de productie van elektriciteit uit zonne- en windenergie 17,4 TWh (tegenover 15,2 TWh in 2021).

Ook de elektriciteitsmix verandert dus. De elektriciteitsmix is de verdeling van de verschillende energiebronnen voor de elektriciteitsproductie. Vandaag vertegenwoordigen hernieuwbare energiebronnen 19,8% van het elektriciteitsverbruik (tegenover 16,7% in 2021).

De verschuiving in de elektriciteitsmix is dan ook een belangrijke stap richting de energietransitie. In het kader van die transitie is het niet alleen belangrijk om bewuster te consumeren door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, maar ook om minder te verbruiken.

Conclusie…

Of het om aardgas of elektriciteit gaat, onze inspanningen werpen duidelijk hun vruchten af. Toch blijft het belangrijk om ons energieverbruik onder controle te blijven houden, ook nu de energieprijzen gedaald zijn. We doen er niet alleen onze portefeuille een plezier mee, maar ook het milieu. Hoe lager ons verbruik, hoe kleiner onze CO2-voetafdruk en daar hebben we ten slotte allemaal baat bij.

Kijk regelmatig op onze blog voor meer tips om energie te besparen.