Europese Week van de Duurzame Energie 2020 – Ontdek de 9 meest innoverende projecten van het jaar

europese week van de duurzame energie 2020

In juni was het de Europese Week van de Duurzame Energie (#EUSEW). Zoals elk jaar reikt de Europese Commissie een prijs uit aan de meest innovatieve projecten in de (hernieuwbare) energiesector. Hieronder vind je een overzicht van de 9 finalisten in de categorieën ‘Engagement’, ‘Youth’ en ‘Innovation’, met speciale aandacht voor het winnende project.

Engagement

COMMUNITY-BASED VIRTUAL POWER PLANT (CVPP) (Nederland) – het winnende project

Gemeenschappen die de controle hebben over de lokale productie van hernieuwbare energie.

Om de elektriciteit op nationaal en regionaal niveau te beheren, maken de energiesysteem- en netbeheerders gebruik van virtuele elektriciteitscentrales (Virtual Power Plants = VPP’s). Deze intelligente platforms maken het mogelijk om de elektriciteitsbronnen te controleren en de vraag naar elektriciteit van de verbruikers op te volgen.

Met deze informatie kunnen de autoriteiten voor energiebeheer het energiesysteem in evenwicht brengen en ervoor zorgen dat de consument op het juiste moment voldoende energie heeft en er geen verspilling is. Het probleem is dat de organisaties geen rekening houden met de belangen van de producenten van hernieuwbare energie en “prosumenten” in de gemeenschappen. Deze laatste zijn onderworpen aan de wetten van de netbeheerders en strikte energieprijzen. Als gevolg daarvan vinden zij het steeds moeilijker om hun overtollige elektriciteit aan het nationale en regionale net te verkopen en kunnen zij niet onderhandelen over de prijs die zij voor hun elektriciteit krijgen.

De missie van het cVPP-project bestaat uit het stimuleren van kleine lokale duurzame energieproducenten om hun elektriciteitssystemen te verbeteren en een revolutionaire ontwikkeling te realiseren. De projectmanagers hebben een nieuw soort publiek-private samenwerking op lokaal niveau opgezet om de consumenten meer controle te geven over het beheer van hun elektriciteit.

Door alle prosumenten in een gemeenschap samen te brengen, hebben zij de gezamenlijke slagkracht om hun elektriciteitsproductie te beheren en te verkopen aan nationale en regionale elektriciteitsnetten. Kortom, de gemeenschap beslist hoeveel elektriciteit en flexibiliteit zij geven aan het systeem en hoe zij de potentiële voordelen en risico’s inschatten.

cVPP heeft 3 lokale virtuele elektriciteitscentrales ontwikkeld in België, Ierland en Nederland. Gemeenschappen van prosumenten coördineren die via cloudgebaseerde systemen. Hierdoor kunnen ze de energie die ze opwekken zelf beheren, controleren en verkopen via de nationale en regionale elektriciteitsnetten. Kom meer te weten over het project.

CLEAR 2.0 (België)

Consumenten aansluiten op hernieuwbare energie.

Hernieuwbare energietechnologieënHernieuwbare energietechnologieën voor woningen (zonnepanelen, warmtepompen) gebruiken we nu nog te weinig. De kosten blijven het grootste struikelblok. Veel consumenten zijn sceptisch over de betrouwbaarheid van deze installaties en technologieën. Toch is het een belangrijk voor de energietransitie van Europa om hen te overtuigen om over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen.

Het is in deze context dat het CLEAR 2.0 project is opgericht. Ze willen mensen helpen om zowel producenten als consumenten van hernieuwbare energie te worden. Daarom speelt CLEAR 2.0 in op de onzekerheden van de consumenten. Ze willen hen beter informeren en begeleiden in alle fasen van hun overgang naar hernieuwbare energiesystemen. Meer weten.

FRIENDLY BILL (Portugal)

Burgers helpen hun energierekening beter te begrijpen.

Het FRIENDLY BILL project moedigt burgers aan om hun energieverbruik te optimaliseren door hen hulpmiddelen te bieden om hun energie-uitgaven beter te begrijpen. Bij het project zijn nu 100 000 Portugezen betrokken. Verder zijn er meer dan 308 elektriciens opgeleid om consumenten te helpen hun energieverbruik te verlagen. Meer weten.

Innovation

D2T2 – Direct Drive Tidal Turbine (Ierland)

Europa’s toonaangevende technologie voor getijdenenergie.

Getijdenstromen zijn een zeer betrouwbare bron van hernieuwbare energie. Het zeewater stijgt en daalt op momenten die stipt kunnen worden voorspeld, zelfs jaren op voorhand. Men plaatst de getijdekrachtturbines op de zeebodem waar de getijdenstroom het sterkst is. Als de turbines draaien, produceren ze elektriciteit. Deze technologie is relatief nieuw en duur in vergelijking met andere hernieuwbare en fossiele brandstoffen.

Het D2T2-project heeft het getijdenapparaat efficiënter gemaakt, waardoor de totale kosten voor de productie van getijdenenergie met 30% is gedaald over de gehele levensduur van het apparaat. Dit betekent dat het energie kan produceren tegen een prijs die vergelijkbaar is met de kosten voor het produceren van energie door het verbranden van diesel en andere fossiele brandstoffen.

IBROAD – Individual Building Roadmaps (Griekenland)

Woningrenovatie: gemakkelijk en efficiënt voor iedereen.

IBROAD heeft een set van instrumenten en technieken ontwikkeld om huiseigenaren te helpen bij het plannen en beheren van hun renovatieprojecten over een lange periode. Het doel is om woningrenovatie makkelijker en energiezuiniger te maken. De tools die IBROAD aanbiedt helpen mensen om een businessplan te ontwikkelen voor een huis over een periode van 5, 10 of 30 jaar en na te denken over de veranderingen die ze willen doorvoeren, wanneer ze dit willen doen en hoe ze dat willen financieren.

REMOTE (Italië)

Combinatie van hernieuwbare energie en energieopslag.

Om geïsoleerde regio’s te helpen zodat zij voor hun eigen energievoorziening kunnen zorgen en kunnen bijdragen aan de hernieuwbare energie- en klimaatdoelstellingen van de EU, heeft het REMOTE-project een innovatieve technologie voor energieopslag ontwikkeld. Het systeem maakt de opslag van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie mogelijk met behulp van batterijen en waterstof. Deze opslagtechnologie is geschikt voor elke hernieuwbare energiebron, van wind tot biomassa, en kan de overtollige energie opslaan. Als op een bewolkte, windstille dag de vraag naar energie hoog is, maar het directe aanbod laag, kunnen de lokale gemeenschappen de opgeslagen energie gebruiken. Meer weten.

Youth

YENESIS – YOUTH EMPLOYMENT NETWORK FOR ENERGY SUSTAINABILITY IN ISLANDS (Cyprus)

Het creëren van duurzame werkgelegenheid op de Europese eilanden.

YENESIS wil jonge professionals (25-29 jaar), die geen onderwijs volgen of werk hebben, vaardigheden aanleren die nodig zijn om de duurzame arbeidsmarkt te betreden of zelfs een eigen milieuvriendelijk bedrijf te beginnen. De initiatiefnemers hopen deelnemers te stimuleren om na te denken over hoe zij kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen en energietransities op hun eilanden. Meer weten.

WELTFAIRSTEHER (Duitsland)

Onderwijs is de sleutel tot een duurzame toekomst.

Het project probeert studenten te betrekken bij wetenschappelijke uitdagingen. WELTFAIRSTEHER splitst moeilijke thema’s op in laagdrempelige onderwerpen. Ze stimuleren op die manier jongeren stimuleren om hun eigen creatieve oplossingen voor een duurzamere levensstijl te bedenken. Het project toont aan dat zelfs kleine veranderingen grote resultaten kunnen opleveren en kunnen bijdragen aan de energietransitie. Meer weten.

FAIR (FER) – SOLUTIONS FOR BETTER COMMUNITY (Kroatië)

Nieuwe kennis en vaardigheden om energiearmoede te bestrijden.Fair FER

Energiearmoede is een sociaal en ecologisch probleem dat een vreselijke fysieke en mentale invloed heeft op huishoudens. Gebrek aan verwarming en goede isolatie kan leiden tot schimmel, vocht en tocht. Dat kan dan weer leiden tot luchtweginfecties en andere ziekten. Het Fair (FER) project probeert deze uitdagingen aan te gaan door samen te werken met elektrotechnische studenten. Ze leren de studenten hoe ze eenvoudige huishoudaudits kunnen uitvoeren om energiebesparende oplossingen te vinden. Meer weten.