Groene elektriciteit, wat is dat? Mega legt het uit!

groene elektriciteit

Het ecologisch aspect is naast de prijs een bepalende factor in de keuze voor een energieleverancier. Maar wat is groene elektriciteit?

De benaming is vreemd genoeg eerder vaag. Het merendeel van de Belgische energieleveranciers bieden 100% groene contracten aan. Maar zijn ze ook 100% groen?

In dit artikel geven we wat meer duidelijkheid over het concept en leggen we uit hoe Mega bijdraagt aan een duurzame omgeving!

Wat is groene elektriciteit?

Groene elektriciteit refereert naar de energie die geproduceerd wordt via natuurlijke elementen zoals wind, zon, biomassa of water. Deze aspecten hebben heel wat voordelen ten opzichte van fossiele en nucleaire energie: zij produceren geen afvalstoffen en hebben geen impact op de opwarming van onze planeet.

U moet weten dat in België bijna de helft van de elektriciteit nucleair geproduceerd wordt en dat minder dan 20% van de elektriciteit groen is.

belgian Fuel Mix

Bron: Nucleair Forum: de Belgische elektriciteitsmix 2018 (bronnen: ELIA en GIEC).

Van waar is uw groene elektriciteit afkomstig?

Wie ook uw energieleverancier is, de elektriciteit die tot bij uw thuis komt legt dezelfde weg af via eenzelfde kabel. Het Belgisch distributienetwerk is namelijk gemeenschappelijk voor alle energieleveranciers. Uw energie kiest om de kortste weg af te leggen vooraleer ze bij uw thuis komt. Als u dichtbij een windmolen woont, zal uw elektriciteit zonder twijfel van deze windmolen afkomstig zijn. Als er geen of weinig wind is, dan komt de elektriciteit van ergens anders, bijvoorbeeld van een nucleaire kerncentrale.

Dit alles, ongeacht uw energieleverancier!

Hoe dan voorrang geven aan groene elektriciteit?

De energieleverancier heeft dus als primair doel u te voorzien van gas en elektriciteit. De leverancier positioneert zich als een echte “kleinhandelaar” van energie. Hij treedt ook op als tussenpersoon tussen de verbruikers en de producenten (de elektriciteitscentrales) door bij deze laatstgenoemden energie aan te kopen die u dagelijks verbruikt.

Naar het voorbeeld van een supermarkt of een kleine buurtwinkel, beslist de energieleverancier zelf waar hij zich zal bevoorraden: een “low-cost” producent uit het buitenland, een kleine lokale bioproducent, …

U begrijpt het: de energieleverancier speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van productie van groene elektriciteit in België. Hij kan immers kiezen voor groene en lokale energie.

Door een leverancier te verkiezen die gaat voor lokale productie van groene elektriciteit, werkt u indirect mee aan de ontwikkeling van een propere omgeving.

Wat is 100% groen?

Een leverancier kan niet prat gaan om 100% groene elektriciteit te leveren, tenzij hij enkel energie levert afkomstig van groene bronnen (of zelf groene elektriciteit produceert). Slechts enkele lokale coöperaties doen mee aan deze beweging en bieden pure groene energie aan aan hun klanten.

Dit vereist enkele principiële en economische beperkingen.

Een 100% groene levering begint met een 100% groene bevoorrading van elektriciteit. Om dit te verwezenlijken is er meer vraag om energie aan te kopen op de groothandelsmarkt, maar slechts enkel bij de kleine producenten. Dit vergt veel inspanningen voor kleine hoeveelheden. De geleverde elektriciteit is dus in het algemeen duurder voor de verbruiker.

Groen volgens Mega

Het doel van Mega is zo groen mogelijke energie te leveren aan een voordelige prijs. Dit zorgt dus voor een gemixte aanpak tussen een efficiënte energievoorziening op de markt van de Belgische producenten (ook zowel nucleair als fossiel) zonder de directe aankoop van energie bij groene producenten te verwaarlozen.

Mega wil beter doen dan de Belgische energiemarkt. Momenteel koopt Mega de helft van zijn elektriciteit aan bij groene producenten. Dat is dus beter dan het merendeel van de andere energieleveranciers. Het klassement van Greenpeace is een goede indicator van de “groenheid” van een energieleverancier. Greenpeace evalueerde in detail de aankooppolitiek en de elektriciteitsproductie van elke leverancier!

Wij zijn dus overtuigd van ons groen beleid aan een goede prijs. Dit zorgt voor een impact op een grotere schaal.

Door 50% groene elektriciteit te leveren aan + 100 000 klanten, ondersteunt Mega 30 windmolens.

Door groene elektriciteit te leveren ongeacht de prijs, zou Mega zonder twijfel niet hetzelfde succes hebben. Bijvoorbeeld: één windmolen kan maximum aan 2000 gezinnen 100% groene elektriciteit leveren.

Mega vs coopérative

Label van garantie van oorsprong: een misleidend systeem!

Hoe kan het dat vele energieleveranciers zichzelf 100% groen noemen? Met slechts 20% groene elektriciteit op Belgisch grondgebied is het de logica zelve dat dit niet mogelijk is!

Er bestaat een legaal mechanisme om elektriciteitscontracten te vergroenen en deze 100% groen te noemen. Dit worden de “garanties van oorsprong” genoemd. Deze labels worden uitgereikt door de overheid aan producenten van groene elektriciteit. De leverancier kan dus dit label kopen tegen een lage kost.

Hoewel het om financiele steun gaat van de leverancier aan de groene producent, wil dat niet per sé zeggen dat de energieleverancier zijn energie bij deze producent aankoopt! Hij kan de energie aankopen bij 100% grijze producenten, maar de elektriciteit toch verkopen met de naam “100% groen”.

En de groenestroomcertificaten dan?

Elke verbruiker ziet op zijn factuur de kost “bijdrage groene elektriciteit” staan. Deze bijdrage, opgelegd door de overheid, wordt aangerekend bij elke leverancier. Zij zijn verplicht deze in rekening te brengen om zo hernieuwbare energie te steunen. Dit is het mechanisme van de “groenestroomcertificaten”. Het bedrag van de taks wordt terugbetaald aan de groene producenten om hen te helpen met de productie van hernieuwbare energie.

Wat met het gas?

Eén van de specialiteiten van Mega is om het Ecogaz voor te stellen aan zijn klanten. Dit is een klimaatneutraal gas. Om dit te realiseren, financiert Mega projecten, die gecertificeerd zijn door de Verenigde Naties, om zo de CO2-uitstoot te verminderen.

Een (groen) slotwoord!

Om te besluiten kunnen we zeggen dat het noodzakelijk is om positief te blijven over de huidige en toekomstige mogelijkheden. U kan zelf als energieverbruiker een hoofdrol spelen. U hebt de kans om voor een energieleverancier te kiezen die groener is dan de rest. Deze beslissing is zeer belangrijk, want zij heeft een directe impact op het milieu.

De keuze voor Mega is dus een keuze in het belang van een duurzamer klimaat. Als menselijk bedrijf, moeten wij ook altijd verantwoordelijk zijn.

Lees ook andere artikels over Mega op onze blog.