Groene mobiliteit: het onvermijdelijke voor de toekomst!

mobiliteit

Ten tijde van het Autosalon, leek het ons interessant om het ecologisch aspect van de mobiliteit eens onder de loep te nemen.

Er wordt vaak gesproken over groene mobiliteit. Er is sinds enkele jaren ook een grote bezorgdheid over vervuilde lucht, vooral veroorzaakt door auto’s. Naast het carpoolen, het openbaar vervoer en “car sharing” moeten we ook nadenken over de voertuigen zelf. Er is momenteel al een groeiende populariteit voor de elektrische en hybride wagens. Daarom zullen we de verschillende elementen van de elektrische wagens overlopen in dit blogartikel.

Ecologisch aspect van groene mobiliteit: de klassieke wagen vs de technologische wagen

Fabricatie en recyclage

Tijdens de ontwikkeling van een elektrische wagen wordt er veel CO2 geproduceerd. Dit komt vooral door de productie van de batterijen. Hiervoor moet er lithium, kobalt en andere materies geëxtraheerd worden. Dit gaat gepaard met het gebruik van grote hoeveelheden water en chemische producten.

Tot de auto de fabriek verlaat, is er dus meer vervuilende lucht vrijgekomen dan bij een klassieke wagen. De elektrische wagen zal dit dus moeten inhalen tijdens zijn levenscyclus.

En de recyclage van de batterijen? De recyclage en het hergebruik van de batterijen is van groot belang. Dit kan ervoor zorgen om de impact op het milieu, veroorzaakt tijdens de productie van elektrische wagens, te verminderen.

groene mobiliteitGebruik

De milieuvervuiling is namelijk afhankelijk van het energieverbruik van de wagen zelf, tijdens zijn gebruik.

De elektrische wagen is niet zo eenvoudig. Bij het gebruik wordt er niet direct vervuilende lucht geproduceerd. Maar bij de productie van elektriciteit kunnen er wel vervuilende stoffen vrijkomen. Met andere woorden, een persoon die beschikt over zonnepanelen en die deze zonne-energie gebruikt om zijn auto op te laten zal nauwelijks indirect vervuilende lucht uitstoten.

Als de elektrische wagen opgeladen wordt met elektriciteit van het net, is deze wagen indirect vervuilend. Deze milieuvervuiling hangt dus volledig af van de energiemix van land tot land. In België bestaat de energiemix voornamelijk uit nucleaire energie maar ook een deeltje (ongeveer 40%) is fossiele energie (gaz, carbon).

De elektrische wagen stoot ook CO2 uit tijdens zijn gebruik, maar in mindere mate dan de klassieke wagen.

Praktisch aspect

Als u een belangrijke verplaatsing moet maken met een elektrische wagen, doet u best een snelle analyse van het net. Dit moet u natuurlijk niet doen als u enkel relatief korte trajecten doet en bijvoorbeeld enkel van uw thuis naar uw werk rijdt . Weet wel dat de huidige elektrische wagens enkel in staat zijn om kleine verplaatsingen te doen (de meeste zelfs minder dan 50 km).

Met andere woorden: alles hangt af van de verbruiker en de dagelijkse behoeften. De uitgebreide zoektocht naar een grotere onafhankelijkheid van de elektrische wagen, is niet altijd onderbouwd. Het zou goed zijn om een publiek netwerk van laadpunten te ontwikkelen. Zo zou het gebruik van elektrische wagens nog meer gestimuleerd worden. De elektrische wagen zorgt ook voor een ander rijgedrag. De wagen maakt weinig geluid in tegenstelling tot klassieke voertuigen.

Economische invalshoek

  • Voor een elektrische wagen betaal je al gauw tussen de 18 000 en 25 000 euro. Als we dit vergelijken met de klassieke wagen, zien we een gemiddeld verschil van 6 000 tot 10 000 euro. De elektrische wagen is dus duidelijk duurder.
  • Daarentegen moeten we ook wel meegeven dat de kosten voor een onderhoud van de elektrische wagens laag zijn. Een onderhoud bestaat slechts uit een test voor de remmen en een analyse van de batterijen. Het is ook mogelijk om tweedehands een elektrische of hybride wagen te kopen. Zo profiteert u toch mee van de ecologische voordelen aan een lagere prijs.
  • Het is tijdens zijn gebruik dat de elektrische wagen economisch het verschil maakt. Elektriciteit is dus minder duur dan benzine: ongeveer 2 euro per 100 km. Met een traditioneel voertuig is dit 8-10 euro voor 100 km. Op een afstand van 100 000 km kost dit u 2000 euro met een elektrische wagen en 10 000 met een klassieke wagen. Een groot voordeel van de elektrische wagen dus.
  • De elektrische wagen moet dus op lange termijn gebruikt worden om eenmeerwaarde te hebben (ongeveer 100 000 km).

Ethisch: soms wordt dit vergeten

Hierboven spraken we al over het gebruik van kobalt en lithium tijdens de productie van de elektrische wagen. Als we “propere” wagens willen maken, moeten we op zoek naar alternatieven. Kobalt is vaak afkomstig van artisanale mijnen, soms met de hulp van kinderen in uitzonderlijke gevaarlijke situaties. Er wordt dus best naar een menselijker alternatief gezocht om de ecologische transactie op een correcte manier uit te voeren.

Om te besluiten…

Om ons artikel af te sluiten, zeggen wij vanuit een economisch standpunt dat u er niet zo heel veel voordeel bij heeft. Dit gelet op de verschillende opgesomde elementen op niveau van acquisitiekost en kost per km (in vergelijking met de klassieke wagen).

  • Het zal dus interessant zijn om dit in het oog te houden en om een democratisering te stimuleren van de elektrische wagen. Zo kan er een groter publiek aangesproken worden en kan de uitdaging worden aangegaan.
  • Praktisch gezien ziet de toekomst er rooskleurig uit: de autonomie is al voldoende voor reguliere trajecten. De wagen is stil en dus goed voor uw oren. Daarnaast is het onderhoud niet duur.
  • Daarentegen is het wel aangewezen om uw elektrische wagen voor 15-20 jaar te houden om de productie op grote schaal af te remmen en onze voetafdruk te verkleinen. Constant veranderen van auto stimuleert enkel overconsumptie.

Bovendien moeten we onszelf ook afvragen of elke verplaatsing die we doen met de auto wel echt nodig is? Kunnen we misschien ook de fiets nemen of te voet gaan?

Wilt u meer te weten komen over de energiemarkt, de duurzame ontwikkeling of wil u enkele tips om uw energieconsumptie te verlagen?
Lees dan onze blog!