Keuring elektriciteit – wat je moet weten

keuring elektriciteit

‘t Is pas als je het echt nodig hebt (bv. bij aankoop van een huis, …) dat het je begint te interesseren en toch is de keuring van je elektriciteit iets waar we niet licht over mogen gaan. Naast een wettelijke verplichting is het toch ook een kwestie van veiligheid. Dit is wat je moet weten.

Wanneer is je elektriciteit conform?

Je elektrische installatie conform maken, da’s nagaan of je installatie werkt in overeenstemming met de huidige normen en ze indien nodig aanpassen aan de nieuwe regelgeving.

Wat zegt de Belgische wet over dit onderwerp?

In België moet je het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) volgen voor de verplichte controle van huishoudelijke en industriële installaties.

Verplichte controles? Ja, ‘t is wettelijk verplicht, maar ook noodzakelijk vanuit veiligheidsoverwegingen. Storingen aan elektrische installaties kunnen brand en ongelukken zoals elektrocutie met zich meebrengen.

Wanneer en in welke gevallen moet je een controle uitvoeren? Da’s de vraag!

 • Bij aankoop van een woning die niet aan de normen voldoet. De verkoper moet de koper namelijk een certificaat van een erkende keuringsinstantie bezorgen. Dit keuringsverslag van elektriciteit geeft aan of het pand wel of niet conform is en welke afwijkingen moeten worden hersteld. Zonder dit keuringscertificaat kan de verkoop van het gebouw niet doorgaan. Als de keuring van de elektriciteit niet in orde is, heeft de koper vanaf de dag van aankoop van het pand 18 maanden de tijd om de elektrische installatie op eigen kosten in orde te brengen.
  [Deze regel geldt sinds 1 juli 2008 voor elke verkoop van gebouwen die dateren van vóór 1 oktober 1981].
 • ‘t Is verplicht om elke 5 en 25 jaar voor respectievelijk standaard- en appartementsgebouwen een grondige controle van de installatie uit te voeren zelfs zonder wijziging van het elektrische systeem of de toestellen.
 • Als je werken uitvoert om het elektrische vermogen van de aansluiting te verhogen.
 • ‘t Is verplicht als je een grote wijziging of uitbreiding van je bestaande elektrische installatie doorvoert (niet als je een stopcontact vervangt, maar wel als je bijvoorbeeld je elektrische aansluiting wijzigt).
 • Bij de aansluiting van een nieuwe elektrische installatie op het elektriciteitsnet.
 • Voor de installatie van je zonnepanelen (om te controleren of je de panelen veilig kan inschakelen)
 • Na een ramp (brand, overstroming, …) om de verzegelde meters te heropenen op verzoek van de nooddiensten

Wat is de procedure voor de keuring van je elektriciteit?

 • Ten eerste moet je een erkende keuringsinstantie contacteren die een keuringsattest zal opstellen (dit doe je als je elektriciteitsinstallatie niet in orde is). Hiervoor moet je hen verschillende essentiële documenten bezorgen:
 • Het eendraadschema van de installatie: dit is een schema dat de basiscircuits, onderlinge verbindingen en elektrische apparatuur die de elektrische installatie vormt, weergeeft. Heb je er geen? Dan kan je het aan een elektricien vragen! Voorbeeld van een eendraadschema.
 • Het situatieplan duidt de posities van de verschillende elementen van de installatie aan. Je kan dit ook vragen aan een elektricien. Voorbeeld van een situatieplan.
 • De EAN-code (18 cijfers) die je elektriciteitsaansluiting identificeert.
 • Na ontvangst van het keuringscertificaat is de eigenaar verplicht de niet-conforme elementen aan te passen en contact op te nemen met een erkende elektricien die de nodige werkzaamheden kan uitvoeren.
 • Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, moet de eigenaar de keuringsinstantie opnieuw contacteren om na te gaan of je elektriciteitsinstallatie nu wel conform is.
 • Als alles in orde is ontvang je een keuringsverslag voor je elektriciteit dat 25 jaar geldig is.

Wat is de prijs van een elektriciteitskeuring?

Het hangt allemaal af van de leeftijd van je installatie en de grootte van de werkzaamheden. In het algemeen kan de volledige vernieuwing van de elektrische installatie van een eengezinswoning tussen € 6000 en € 7000 kosten.

Als het maar een kleine aanpassing is, zijn de kosten in de meeste gevallen lager dan € 1000.

Na afloop van de werkzaamheden moet je ook een vast bedrag van € 150 aan de inspectie-instelling betalen om je elektrische installatie te controleren.

En de controle van je gasinstallaties?

Ja, je moet ook de gasmeters laten controleren, bijvoorbeeld bij de opening van een meter.

In welk geval moet je een erkend controleorganisme contacteren?

 • Bij de installatie van een nieuwe meter.
 • Bij de installatie van een nieuwe verwarmingsketel.
 • Tijdens een controlebezoek (in Brussel is dit verplicht om de 3 jaar).
 • Als je boiler ouder is dan 15 jaar.
 • Als je je tank voor het eerst vult (bij propaaninstallaties).

Wil je meer weten over de keuring van gasinstallaties? Neem dan zeker eens een kijkje op de website van de federale overheid.

We hopen dat dit artikel je iets heeft bijgebracht. Lees zeker ook onze andere blogartikels om op de hoogte te blijven wat er reilt en zeilt in de energiemarkt