Terugdraaiende teller of het nieuwe nettarief?

terugdraaiende teller

Heb je zonnepanelen? Dan is dit artikel zeker iets voor jou! Vanaf 1 januari 2021 heb je namelijk de mogelijkheid om de terugdraaiende teller achterwege te laten en te kiezen voor het nieuwe nettarief. We geven je hier wat meer uitleg over het nieuwe systeem.

UPDATE 26/01/2021 – Opgelet! Dit artikel kan onjuiste informatie bevatten. Het Grondwettelijk Hof heeft de regeling van de terugdraaiende teller vernietigd. We zullen dit artikel aanpassen zodra we over meer informatie beschikken.

Zonnepanelen zijn populair!

Steeds meer en meer mensen kiezen ervoor om zonnepanelen te installeren.

  • Volgens de gegevens van de Vlaamse overheid zijn er dit jaar 69 975 pv-installaties (met een vermogen <= 10 kW) bijgekomen. In 2018 en 2019 waren er dit respectievelijk nog 52 185 en 60 959.
  • Daarnaast zijn er op Vlaams grondgebied in 2020 10,68 pv-installaties (<= 10kW) per 1000 inwoners. Alleen in 2011 (12,44 per 1000 inwoners) was dit cijfer hoger. In 2018 en 2019 waren er 7,96 en 9,30 installaties per 1000 inwoners.
  • Ook op Europees niveau speelt Vlaanderen mee in de hoogste regionen. We beschikken namelijk over een geïnstalleerd vermogen van 430 W per inwoner. Alleen Duitsland doet beter met 549,9 W per inwoner.

We kunnen dus echt wel concluderen dat we goed bezig zijn op vlak van zonne-energie. Meer energieverbruikers kiezen ervoor om hun energie zelf op te wekken. Daarom dachten we dat het interessant kon zijn om je wat meer informatie te geven over het nieuwe nettarief dat vanaf 1 januari 2021 van kracht wordt in Vlaanderen.

Produceren en consumeren = Prosument

Prosument” is dus een woord dat je alsmaar vaker ziet terugkomen. ‘t Is een samentrekking van de woorden “producent” en “consument”. We gebruiken het om te verwijzen naar mensen met zonnepanelen omdat zij elektriciteit produceren én consumeren.

Prosumenten maken nu nog gebruik van een terugdraaiende teller. Dit wil zeggen dat als ze elektriciteit verbruiken de teller de hoogte ingaat. Als de zon schijnt en je energie produceert, draait de teller terug. Uiteindelijk betaal je dan energie- en netkosten voor het verschil tussen de verbruikte en geproduceerde energie.

Prosumententarief

Daarnaast betalen ze het prosumententarief. Dit is een vast jaarlijks bedrag dat gebaseerd is op het vermogen van de omvormer en bepaald is door de netbeheerder. Elke maand verrekenen we een deel van deze kost in het voorschot.

Distributienettarieven: update

Vanaf 1 januari 2021 is het systeem van de terugdraaiende meter niet meer het enige systeem dat je kan kiezen. ‘t Is dan ook mogelijk om de energie- en netkosten alleen te laten berekenen op de werkelijke afname en injectie op het net. Vooraleer we je dit uitleggen maken we best eerst een onderscheid tussen de installatiedata van je zonnepanelen.

Nieuwe installaties

zonnepanelen terugdraaiende teller

Ben je van plan om in 2021 zonnepanelen te installeren? Goed idee! Zo werk je mee aan een duurzamere wereld!

Je kan dan ook meteen genieten van het nieuwe nettarief. Als je een pv-installatie zal gebruiken vanaf 2021 zal de netbeheerder automatisch een digitale meter plaatsen. Hiermee weten ze dan exact hoeveel kWh je van het net neemt. Dit doe je bijvoorbeeld ’s nachts of als er weinig zonlicht is. De energie die je opwekt via je zonnepanelen is dan niet voldoende om je verbruik te dekken. Je zal dus een beroep moeten doen op de elektriciteit van het net. Verder laat de digitale meter ons ook weten hoeveel energie je injecteert op het net.

Premie

We zouden Mega niet zijn als we je tussendoor geen tip meegaven om geld te besparen. Als je het komende jaar investeert in zonnepanelen, kan je hiervoor van de Vlaamse overheid een premie krijgen. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet:

  • o.a. het vermogen van je omvormer kleiner dan of gelijk zijn aan 10 kVA
  • en je woning aangesloten zijn op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014.

Alle voorwaarden kan je vinden op de website van Vlaanderen. Ook de exacte bedragen van de premies kan je daar raadplegen. Je kan de premie aanvragen via Fluvius.

Installaties die meer dan 15 jaar in dienst zijn

Ook als je je zonne-installatie in 2021 al (meer dan) 15 jaar gebruikt, schakel je automatisch over naar het nieuwe nettarief. Je netkosten hangen dan af van de werkelijke stroomafname en de hoeveelheid elektriciteit die je injecteert op het net.

Injectietarief zonnepanelen

Naast de kosten die je zal betalen voor de werkelijke afname, zal je in dit nieuwe tariefsysteem ook een vergoeding kunnen krijgen voor alle stroom die je injecteert op het net. We hebben het hier dan over de stroom die je niet meteen kan verbruiken. ‘t Is je energieleverancier die dit injectietarief bepaalt. Bij Mega zijn we momenteel volop bezig met de optimalisatie van deze procedure. We houden je dus zeker op de hoogte in de komende maanden!

Zonnepanelen met installatie voor 2021 die niet ouder zijn dan 15 jaar

Het systeem van de alom bekende “terugdraaiende teller” blijft behouden. Als je je pv-installatie voor 2021 begon te gebruiken en dit voor minder dan 15 jaar, zal je automatisch blijven genieten van de terugdraaiende teller en het prosumententarief. Je hoeft daarvoor dus helemaal niets te doen!

Je kan echter ook voor het nieuwe nettarief kiezen. Via de website van Fluvius kan je dit aanvragen.

Let op: eens je overschakelt kan je niet meer terug naar de terugdraaiende meter.

Terugdraaiende teller of niet?

Als je tot deze laatste groep behoort, heb je de luxe dat je kan kiezen tussen de twee systemen. Keuzestress? Nergens voor nodig!

Bij het nieuwe tarief kunnen we zeggen dat hoe meer je afneemt van het net, hoe hoger je netkosten zullen zijn. Als je dus vooral ‘s avonds elektriciteit verbruikt zit je goed met een terugdraaiende teller. Dit systeem blijft dus automatisch behouden.

Neem je toch niet zoveel elektriciteit van het net omdat je bijvoorbeeld voornamelijk tijdens de dag verbruikt, dan kan je er over nadenken om tóch over te schakelen naar het nieuwe tariefsysteem.

De VREG heeft een simulator ontwikkeld waarmee je te weten kan komen welk systeem het best aansluit bij je profiel.

We hebben je dus al heel wat informatie gegeven over de netkosten. ’t Is echter ook belangrijk dat je kiest voor de laagste energieprijs. En die vind je bij Mega! Bereken via onze online vergelijker hoeveel je kan besparen door over te stappen naar Mega.