Uitgelegd: De tijdelijke btw-verlaging naar 6%

tva 6% gaz

Als reactie op de nieuwe prijsstijgingen op de energiemarkt, heeft de Belgische overheid een reeks nieuwe beslissingen genomen om de consumenten te helpen. Zo zal de tijdelijke btw-verlaging naar 6% voor elektriciteit, nu ook worden toegepast op gas. In dit artikel bekijken we samen met jou wat dit precies betekent.  

In februari 2022 besloot de Federale overheid om de btw op elektriciteit gedurende 4 maanden (van maart tot juni 2022) te verlagen voor residentiële consumenten.  

Mede door de situatie in Oekraïne zijn de elektriciteits- en gasprijzen sinds die beslissing echter nog verder gestegen. Daarom hebben de Belgische ministers op 14 maart 2022 eerder genomen maatregelen verlengd en een reeks nieuwe maatregelen vastgelegd. 

Verlaging van de btw op elektriciteit en gas.  

Aanvankelijk was er besloten om enkel de btw op elektriciteit te verlagen naar 6% om niemand te benadelen. Niet iedereen heeft immers een gascontract, terwijl wel iedereen een elektriciteitscontract heeft. Gezien de situatie steeds ingewikkelder wordt en de financiële druk op de consumenten blijft groeien, werd er uiteindelijk toch besloten om de maatregel ook toe te passen op de gascontracten.

Bovendien werd de btw-verlaging, die oorspronkelijk op 30/06/2022 zou aflopen, verlengd tot 31/03/2023 voor beide energiesoorten. In februari 2023 werd er besloten om de btw op gas en elektriciteit definitief te verlagen naar 6% voor residentiële klanten.

Samengevat zal de btw-verlaging in de volgende periodes worden toegepast:  

 • Voor alle residentiële Belgische consumenten met een elektriciteits- en/of gascontract:
  • Elektriciteit : vanaf 1 maart 2022 
  • Gas : vanaf 1 april 2022; 
 • Voor alle professionele Belgische consumenten met een gascontract: vanaf 1 augustus 2022 tot 1 juli 2023;
 • Voor alle plaatsen met een collectieve verwarmingsinstallatie (enkel voor gas): vanaf 1 augustus 2022.

Hoe zal dit in de praktijk worden toegepast bij Mega?  

Hoewel we deze btw-verlaging voor elektriciteit en gas uiteraard hebben toegepast vanaf de door de regering vastgestelde data, was dit wegens operationele redenen pas zichtbaar op de facturen vanaf 1/04/2022 voor elektriciteit en vanaf 1/05/2022 voor gas voor residentiële klanten. Voor de professionele klanten was de btw-verlaging pas zichtbaar op de voorschotfacturen die vanaf de maand september 2022 werden gefactureerd of in rekening werden gebracht. Bij de jaarlijkse afrekeningen zullen wij het btw-tarief van 6% uiteraard toepassen voor de volledige vermelde periode.  

Raadpleeg voor meer informatie over de btw-verlaging onze veelgestelde vragen. 

Wat zijn de andere nieuwe maatregelen?  

Naast de definitieve btw-verlaging naar 6% voor gas en elektriciteit heeft de overheid andere maatregelen genomen om de Belgische huishoudens te helpen.  

 • Verlenging van de toekenning van het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming tot 31 maart 2023. Aanvankelijk was deze maatregel geldig tot 30 juni 2022 en vervolgens tot 30 september 2022). Ter herinnering: het sociaal tarief werd in februari 2021 uitgebreid tot rechthebbenden van een verhoogde tegemoetkoming. Update: In februari 2023 besloot de overheid om deze tijdelijke maatregel stop te zetten vanaf 1 juli 2023. Het sociaal tarief zal vanaf die datum dus niet langer worden toegekend aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming. 
 • Toekenning van een stookoliepremie ter waarde van 300 euro (in plaats van 225 euro). 
 • Introductie van het federaal basispakket voor energie voor de maanden november en december 2022. Het gaat om een korting die voor november en december 2022 en januari, februari en maart 2023 zal worden verrekend op de gasfactuur (135 euro/maand) en elektriciteitsfactuur (61 euro/maand). Raadpleeg de nieuwswebsite van de Overheid voor meer informatie over het basispakket energie.
 • Toekenning van een eenmalige premie voor wie met pellets verwarmt ter waarde van 250 euro.

Maatregelen die van kracht blijven.   

De maatregelen waar de overheid in februari al over besloot, blijven uiteraard geldig. Dat zijn:  

 • De uitbreiding en verlenging van het Sociaal Tarief:

Het sociaal tarief wordt sinds februari 2021 ook toegekend aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Die maatregel zou oorspronkelijk in maart 2022 aflopen en werd vervolgens twee keer verlengd (eerst tot eind juni 2022 en vervolgens tot september 2022). Nu blijft de maatregel minstens tot 31 maart 2023 van kracht. 

 • De oprichting van een Gas- en Elektriciteitsfonds:

Dit is een steunmaatregel die wordt toegekend aan personen die niet in aanmerking komen voor het Sociaal Tarief. Het gaat om materiële hulp die door het OCMW wordt verleend. Zo kunnen energiefacturen vereffend worden of kan het OCMW onderhandelen met de leveranciers over betalingsplannen. Daarnaast kunnen zij ook aan “preventie” doen door te helpen bij de aankoop van minder energieverbruikende toestellen. Verder kan het OCMW ook steun bieden bij kleine of grote renovatiewerkzaamheden om de isolatie van een woning te verbeteren. Je vindt er hier meer info over.  

 • De vervanging van de federale bijdrage door een accijns:

Terwijl de federale bijdrage automatisch stijgt naargelang de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en gas, is de accijns een indirecte verbruiksbelasting die vast ligt. Dankzij die accijns kun je een verhoging van wel 30 euro per jaar vermijden. Deze maatregel zal ook worden berekend en toegepast op de jaarlijkse afrekeningsfactuur.   

 • De toekenning van een Federale verwarmingspremie ter waarde van € 100:

Deze premie zal vanaf 20 april, in verschillende fases, worden toegekend. Voor klanten met een budgetmeter zal de premie worden verrekend op de jaarlijkse afrekening.  

 • Een premie van € 80 voor de rechthebbenden van het Sociaal Tarief:

Bij Mega werd deze eenmalige premie tussen januari en maart, in verschillende fases, toegekend aan de rechthebbenden van het federaal Sociaal Tarief.  

Raadpleeg regelmatig onze blog om op de hoogte te blijven van alle veranderingen op de energiemarkt. 

 (Laatst geüpdatet in april 2023)