Verhoging van het sociaal tarief.

Zoals we weten, zijn de energieprijzen het afgelopen jaar niet gestopt met stijgen. Tot nu toe bleven de begunstigden van het federale Sociaal Tarief nog enigszins gespaard van deze verhogingen. Sinds 1 juli is dat echter niet langer het geval en stegen ook de prijzen van het sociaal tarief. Wij vertellen je er alles over.

Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief is een verlaagd tarief voor elektriciteit en/of gas dat voorbehouden is aan bepaalde categorieën van personen of huishoudens. Dit tarief is identiek bij alle energieleveranciers en wordt om de 3 maanden herberekend door de CREG. Over het algemeen is het sociaal tarief ongeveer 30% goedkoper dan de prijzen die op de markt worden aangeboden.

Normaal gezien wordt het sociaal tarief uitsluitend toegekend aan de volgende categorieën personen:

  • begunstigden van het OCMW.
  • begunstigden van een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid.
  • rechthebbenden van een IGO.

Als gevolg van de coronacrisis werd het sociaal tarief sinds 1 februari 2021 ook tijdelijk toegekend aan rechthebbenden van een verhoogde tegemoetkoming. Deze overheidsmaatregel zou op 31 maart 2023 ten einde moeten lopen.

Verhoging van het sociaal tarief.

De afgelopen maanden zijn de energieprijzen niet gestopt met stijgen. De energieprijzen (voor gas en elektriciteit) op de markt hebben zelfs recordhoogtes bereikt. Deze ongekende situatie treft niet alleen de energieleveranciers, maar ook alle Belgische (en Europese) consumenten.

Hoewel rechthebbenden van het sociaal tarief over het algemeen beschermd zijn tegen dergelijke prijsstijgingen, zijn de prijzen nu ook voor hen gestegen. Het sociaal tarief volgt immers de schommelingen op de energiemarkt. Op 1 juli stegen de sociale tarieven voor elektriciteit namelijk met 7,4% en die voor gas met maar liefst 8,7%.

Stijging prijs sociaal tarief 2022

Vergeet niet dat de prijsstijgingen van het sociaal tarief door de CREG worden geplafonneerd. Zonder die plafonnering zouden de prijzen met 36% zijn gestegen voor elektriciteit en met 225% voor gas!

De energieprijzen die worden toegepast voor deze categorie verbruikers zijn dus nog altijd de laagst mogelijke prijzen in vergelijking met de tarieven die op de energiemarkt worden aangerekend.

Welk gevolg heeft dit voor de factuur van de begunstigden?

Concreet gezien betekent dit dat de prijs per kWh die wordt toegepast op jouw verbruik stijgt en dat het bedrag dat je tot aan jouw volgende afrekeningsfactuur opzij zult gezet hebben met jouw huidige voorschot(ten), waarschijnlijk onvoldoende zal zijn. Jouw voorschotbedrag stijgt namelijk niet automatisch mee met de geactualiseerde sociale tarieven. Dit verschil kan voor bijkomende energiekosten zorgen op jouw jaarlijkse afrekening. Mega verbindt zich ertoe jou te blijven informeren over de werkelijke kosten van jouw energie. 

Een voorschot dat niet is aangepast aan de huidige realiteit (namelijk het werkelijke verbruik van de klant en de huidige tarieven) zou immers tot een hoge afrekeningsfactuur kunnen leiden.

Hoe kun je een hoge afrekeningsfactuur vermijden?

Je kent het principe van voorschotten: je betaalt maandelijks hetzelfde bedrag en bij jouw afrekening berekenen wij het verschil tussen de werkelijke totale kost van jouw verbruik en hetgeen jij reeds hebt betaald voor die verbruiksperiode. Als je te veel hebt betaald, ontvang je een terugbetaling en als je te weinig hebt betaald, moet je het resterende bedrag bijbetalen.

Dankzij je voorschot kun je jouw uitgaven dus spreiden over een verbruiksjaar en vermijd je onaangename verrassingen bij je jaarlijkse afrekeningsfactuur.

Bij de berekening van jouw voorschot is het doel dan ook om dit zo goed mogelijk aan te passen aan jouw situatie zodat je jaarlijks verbruik wordt gedekt.

Om jouw voorschot te berekenen, baseren we ons op de volgende gegevens:

  • De schatting van jouw jaarlijks verbruik (gebaseerd op het verbruik van jouw meter(s) tijdens de afgelopen 36 maanden).
  • De huidige prijs per kWh voor elektriciteit en/of gas.

Jouw huidige voorschotbedrag is mogelijk dus nog altijd gebaseerd op de oude prijs van het Sociaal Tarief, die lager lag dan de prijs die zal worden toegepast op jouw afrekeningsfactuur.

Om een hoge afrekening als gevolg van deze prijsstijgingen te vermijden, raden wij jou aan om Mega’s voorstel tot voorschotverhoging (als je er een ontvangt) te aanvaarden. Indien bij je afrekening zou blijken dat je toch te veel betaalde, wordt dat bedrag uiteraard terugbetaald.

Hoe kun je jouw energiefactuur verlagen?

De energiemarkt bevindt zich momenteel in een ingewikkelde situatie die iedereen, zowel leveranciers als consumenten, treft. Voor de huidige situatie hebben we helaas geen wonderoplossing. Ook kunnen we niet voorspellen wanneer de prijzen weer normaal zullen worden.

Het enige wat we in de tussentijd kunnen doen om onze energiefactuur te verlagen, is ons energieverbruik verminderen. Dat is mogelijk door onze dagelijkse verbruiksgewoontes te veranderen of minstens aan te passen. Vergeet namelijk niet dat de goedkoopste energie nog altijd de energie is die we niet verbruiken.

We geven je alvast enkele eenvoudige tips die het verschil kunnen maken:

  • Profiteer in de zomer zoveel mogelijk van natuurlijk licht en vermijd het gebruik van artificiële verlichting. Als je dan toch licht nodig hebt, probeer dan te kiezen voor energiezuinige LED-lampen.
  • Laat jouw wasmachine en/of vaatwasser alleen draaien als ze volledig gevuld zijn.
  • Laat geen elektronische apparaten op stand-by staan of in het stopcontact zitten wanneer je ze niet gebruikt, want ook dan verbruiken ze namelijk nog steeds energie!
  • Nu de winter steeds dichterbij komt, benadrukken we graag nogmaals het belang van een goed geïsoleerd huis. In een slecht geïsoleerde woning verlies je immers heel wat kostbare energie!

Raadpleeg onze blog voor meer tips om energie én geld te besparen. Je vindt er ook de laatste nieuwtjes over de energiemarkt.