Energiecrisis: Verlenging en uitbreiding van de steunmaatregelen.

mesures gouvernement énergie

In februari 2022 nam de overheid een aantal maatregelen om de Belgische consumenten te beschermen tegen de hoge energieprijzen. Aangezien de situatie op de energiemarkt vandaag nog steeds onstabiel is, heeft de overheid besloten om die steunmaatregelen te verlengen en deels uit te breiden. Wij vertellen je er in dit artikel alles over!  

De huidige geopolitieke situatie blijft druk uitoefenen op de energiemarkt. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de energieprijzen de komende maanden zullen stabiliseren. Om de energiekosten van de Belgen ook na de zomer te helpen drukken, werd er ook na de zomer besloten om de voorwaarden rond de bestaande maatregelen te herzien.  

Federaal basispakket voor energie

Naar aanleiding van het Overlegcomité op 16 september 2022 heeft de federale overheid besloten een federaal basispakket voor energie toe te kennen om de Belgische bevolking te helpen tijdens de energiecrisis.

Het gaat om een korting die voor november en december 2022 zal worden verrekend op de gasfactuur (135 euro/maand) en elektriciteitsfactuur (61 euro/maand).  Je ontvangt het basispakket voor de maanden november en december 2022 van de leverancier die je op 30 september 2022 van energie voorzag.

De federale overheid heeft daarnaast besloten om dit basispakket ook toe te kennen voor de maanden januari, februari en maart 2023. Het basispakket bedraagt voor deze maanden eveneens 61 euro/maand voor elektriciteit en 135 euro/maand voor gas. Voor deze maanden ontvang je het basispakket van de leverancier die je op 31 december 2022 van energie voorzag. Raadpleeg ons blogartikel voor meer informatie over de toekenningsprocedure en de nieuwswebsite van de Overheid voor meer informatie over het basispakket energie. 

Btw-verlaging naar 6%: verlenging en uitbreiding

      • Residentiële klanten.

Eerder werd de btw-verlaging naar 6% voor de residentiële klanten al een aantal keer verlengd (eerst tot 30 september 2022 dan tot 31 december 2022 en uiteindelijk tot 31 maart 2023). In februari 2023 besloot de overheid om het btw-tarief voor energie definitief te verlagen naar 6%.   

      • Professionele klanten 

Tot juni 2022  werd de btw-verlaging op energie beperkt tot residentiële energiecontracten. Dat betekende dat noch professionele contracthouders zoals bedrijven noch appartementsgebouwen met een collectieve verwarming, woonzorgcentra en ziekenhuizen er voordeel uit konden halen. Op het Overlegcomité van juni 2022 werd besloten om het btw-tarief van 6% vanaf 1 augustus 2022 ook in te voeren voor professionele gascontracten.

Dus ook appartementsgebouwen met een collectieve verwarmingsinstallatie, woonzorgcentra en ziekenhuizen vallen onder deze regeling.

Opgelet: voor de professionele contracten wordt de btw-verlaging naar 6% enkel toegepast voor gas. Voor elektriciteit blijft het btw-tarief van 21% dus van toepassing.  

De btw-verlaging naar 6% geldt ook voor professionele klanten (enkel voor gas), en dit tot 1 juli 2023. Wegens operationele redenen zal het btw-tarief van 6% wel pas zichtbaar zijn op voorschotfacturen die vanaf 1 september 2022 worden verstuurd. Bij de jaarlijkse afrekening zal Mega uiteraard rekening houden met alle maanden waarin de btw-verlaging voor gas van toepassing was (augustus, september, oktober, november en december). Ook voor wie een maandelijkse afrekening ontvangt, zal er rekening worden gehouden met het btw-tarief van 6% tijdens de maanden waarin de maatregel van toepassing is. 

Verlenging uitgebreid sociaal tarief

Eén van de eerste maatregelen die werd toegepast om de Belgen te helpen, is de uitbreiding van de rechthebbenden van het Sociaal Tarief. Dankzij die maatregel genieten ook mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming tijdelijk van het Sociaal Tarief voor hun energielevering. Deze maatregel werd eerder al verlengd tot 31 maart 2023.  In februari 2023 besloot de overheid om deze tijdelijke maatregel stop te zetten vanaf 1 juli 2023. Het sociaal tarief zal vanaf die datum dus niet langer worden toegekend aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming. 

Opgelet: De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) berekent het bedrag van het Sociaal Tarief om de drie maanden. Dat betekent dat het Sociaal Tarief vanaf 1 juli 2022 wordt aangepast. Terwijl het sociaal tarief tijdens het tweede kwartaal nog licht daalde dankzij de btw-verlaging is er nu sprake van een verhoging. Het Sociaal Tarief is, zoals steeds, bij elke energieleverancier hetzelfde.

Verhoging van de stookoliepremie

In maart besloot de overheid om ook wie zijn/haar huis met stookolie verwarmd een handje te helpen. Die hulp kwam er in de vorm van een stookoliepremie ter waarde van 200 euro. Dat bedrag werd uiteindelijk verhoogd naar 300 euro.  

Deze korting wordt echter niet automatisch verrekend op de factuur van de stookolieleverancier. Wie gebruik wil maken van de premie, moet deze zelf online aanvragen aan de hand van het betalingsbewijs. Dat zal vanaf deze zomer mogelijk zijn via een online formulier van de FOD Economie.  

Toekenning van een premie voor pellets

Wie uitsluitend pellets gebruikt om zijn/haar woning te verwarmen, heeft recht op een eenmalige premie van 250 euro. Om de premie te ontvangen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Jouw woning moet uitsluitend met pellets worden verwarmd.
  • Je mag nog geen stookoliepremie hebben aangevraagd.
  • Je mag geen recht hebben op andere kortingen gelinkt aan de gasprijs.
  • Je moet minstens 500kg pellets in bulk of op een pallet hebben besteld voor jouw woonadres.

Om aanspraak te kunnen maken op deze eenmalige premie moet je de factuur van de bestelling kunnen voorleggen. De FOD zal ook om een foto van jouw installatie vragen. We hebben op dit moment nog geen bijkomende informatie ontvangen over de precieze toekenningsprocedure van deze premie.

Verlenging accijnsverlaging voor diesel en benzine

Net zoals de energieprijzen zijn ook de brandstofprijzen (diesel en benzine) de afgelopen maanden de hoogte in geschoten. Om de impact van die prijsverhogingen op de Belgische gezinnen op te vangen, heeft de overheid een forfaitaire accijnsverlaging ingevoerd. Concreet gaat het om een verlaging van 17,5 cent per liter brandstof. Ook deze maatregel werd nu verlengd tot het eind van het jaar.  

Zo druk je jouw energiekosten zelf

Hoewel de steunmaatregelen van de overheid zeker helpen om de energiekosten van de Belgische bevolking te drukken, blijft het belangrijk om ook zelf je energieverbruik onder controle te houden. De huidige energieprijzen zijn immers hoger dan ooit waardoor de afrekeningsfacturen, zelfs met de steunmaatregelen, hoog kunnen oplopen. Je weet het al: de goedkoopste energie is nog altijd de energie die je niet verbruikt.  

Verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen

Door je dagelijkse verbruiksgewoontes licht aan te passen, kom je al ver. Daarnaast kun je ook grotere investeringen doen om jouw energieverbruik te verlagen. Zo kun je heel wat warmteverlies voorkomen door te isoleren. Een andere manier om jouw energiekosten te verlagen, is door zelf energie te produceren via zonnepanelen. Dat is momenteel extra interessant dankzij de tijdelijke btw-verlaging voor zonnepanelen! Men wil de Belgische bevolking te stimuleren om bij te dragen aan de energietransitie. 

Wie zonnepanelen installeert op een woning die ouder is dan 10 jaar geniet sowieso van het btw-tarief van 6%. Voor woningen die jonger zijn dan 10 jaar bedroeg de btw voor zonnepaneleninstallaties daarentegen 21%. Voor die woningen wordt dat tarief tijdelijk aangepast naar 6%. Deze maatregel geldt voor installaties van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen die plaatsvinden tussen 1 april 2022 en 31 december 2023. 

Tot slot

Hoewel de verlenging en uitbreiding van de maatregelen voor enige geruststelling zorgen, blijft het afwachten hoe de situatie op de energiemarkt de komende maanden zal evolueren. Bij Mega volgen we de situatie in ieder geval op de voet en brengen we jullie op de hoogte zodra er veranderingen zijn.  

Tot slot benadrukken we graag nogmaals hoe belangrijk het is om je energieverbruik in de gaten te houden. Dat de goedkoopste energie de energie is die je niet verbruikt, telt vandaag meer dan ooit.  

Raadpleeg onze blog voor talloze tips om energie te besparen!  

(Laatst geüpdatet in maart 2023)