Wat als je jouw energiefacturen niet meer kunt betalen?

factures énergie

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden niet gestopt met stijgen. Die trend laat zich natuurlijk ook voelen in de facturen van de consumenten. Voor sommigen betekent dit dat het moeilijker is geworden om de facturen te betalen. In dit artikel bespreken we daarom wat je kunt doen als jij je in deze situatie bevindt.

Zoals we al zeiden, hebben de prijzen op de energiemarkt ongekende hoogtes bereikt. Die stijging beïnvloedt het bedrag van de facturen van de Belgen. Ook al heeft de overheid een aantal maatregelen ingevoerd om de Belgen te helpen, zijn we ons ervan bewust dat de prijsstijgingen het budget van vele gezinnen onder druk kan zetten. Zowel voorschotfacturen als jaarlijkse afrekeningen kunnen uit grote bedragen bestaan waarvan je misschien niet altijd weet of en hoe je ze kunt betalen.

Bevind jij je in deze situatie? Er zijn verschillende oplossingen die jou kunnen helpen.

Wat zijn de oplossingen?

Een afbetalingsplan of uitstel van betaling.

Het eerste wat je moet doen als je merkt dat je jouw energiefactuur niet kunt betalen, is contact opnemen met jouw energieleverancier. Dat doe je best zo snel mogelijk, liefst nog voor de betalingstermijn van de factuur verstreken is. Daarna kan het mogelijk te laat zijn om nog tot een oplossing te komen. Als je tijdig contact opneemt met je energieleverancier, kan deze je uitstel tot betaling verlenen. Weet wel dat leveranciers niet verplicht zijn om deze mogelijkheid te voorzien. Bovendien is de aanvaarding ervan afhankelijk van het verschuldigde bedrag en jouw geschiedenis als klant. Over het algemeen hebben afbetalingsplannen een looptijd van maximum 12 maanden en worden deze stopgezet indien er niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Contacteer jouw OCMW.

Als je recht hebt op maatschappelijke integratie kom je normaal gezien ook in aanmerking voor het Sociaal Tarief. Ondervind je moeilijkheden om bepaalde facturen te betalen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de Energiecel van jouw OCMW. Zij kunnen je helpen met je energiekosten door bijvoorbeeld rechtstreeks contact op te nemen met je leverancier om een afbetalingsplan op te stellen. Afhankelijk van jouw situatie kan het OCMW ook bepaalde rekeningen vereffenen.

Dat gebeurt in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds van het OCMW. Via dat fonds kan het OCMW steunmaatregelen toekennen aan huishoudens die moeilijkheden ondervinden om hun energierekeningen te betalen. Zoals hierboven werd vermeld, kunnen die steunmaatregelen de vorm aannemen van onderhandelingen over afbetalingsplannen met de energieleverancier of dat rekeningen worden vereffend. De steun kan ook preventief zijn, zo kan het OCMW tussenkomen bij de aankoop van energie-efficiënte toestellen, bij het onderhoud van de woning of bij de uitvoering van renovatiewerken om het energieverbruik te verminderen.

Het sociaal tarief

Het sociaal tarief is een voordelig tarief voor energie (elektriciteit en/of gas) dat bij alle leveranciers hetzelfde is en door de staat wordt vastgesteld. Bepaalde personen kunnen onder bepaalde voorwaarden rekenen op dit tarief. Zo wordt het Sociaal Tarief normaal gezien automatisch toegekend aan personen die een leefloon ontvangen of die afhankelijk zijn van de FOD Sociale Zekerheid.

Als gevolg van de coronacrisis wordt het Sociaal Tarief sinds februari 2021 ook toegekend aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

Vraag je je af of jij recht hebt op het sociaal tarief? Je leest er meer over op de website van de FOD Economie.

Onbetaalde facturen: wat zijn de gevolgen?

Kan mijn meter worden afgesloten?

Wanneer je je in een situatie van wanbetaling bevindt, is de eerste vraag die je jezelf stelt waarschijnlijk: “Zal ik zonder elektriciteit of gas komen te zitten als ik een rekening niet betaal? Wees gerust, het antwoord is nee. Als residentiële klant kan jouw energietoevoer enkel volledig worden afgesloten:

  • Bij beslissing van een vrederechter (Brussel)
  • Bij beslissing van de Lokale Adviescomissie van de gemeente waar je woont (Vlaanderen)

In Wallonië kan de energietoevoer niet worden afgesloten. Indien een betaling er langer dan 3 maanden uitblijft, installeert de netbeheerder een budgetmeter. Als de installatie van de budgetmeter wordt geweigerd, kan de toevoer alsnog worden afgesloten (behalve tijdens de winterperiode, van december tot maart).

Het feit dat jouw energielevering niet zomaar kan worden opgeschort, betekent niet dat jouw leverancier geen maatregelen kan nemen bij wanbetaling, integendeel. Openstaande facturen kunnen namelijk leiden tot een procedure met een deurwaarder en de opschorting van jouw energiecontract.

De budgetmeter.

De budgetmeter is een systeem waarbij je op voorhand betaalt voor jouw elektriciteits- en gasverbruik. Dat doe je door jouw budgetmeter, al dan niet online, op te laden met een bepaald bedrag. Vervolgens kun je energie verbruiken totdat het opgeladen bedrag is opgebruikt. Aangezien je niet meer kunt verbruiken dan wat het bedrag toelaat, is de budgetmeter een manier om je uitgaven zo goed mogelijk onder controle te houden.

In Vlaanderen heet dit systeem ”Prepaid”. Je kunt gebruik maken van Prepaid als je klant bent bij de netbeheerder en er ook daar schulden ontstaan of op eigen vraag. Opgelet: Zelf een budgetmeter aanvragen, kan in Vlaanderen enkel als jouw energie rechtstreeks geleverd wordt door de netbeheerder. Je kan de budgetmeter dus niet combineren met een commercieel energiecontract. In Wallonië kun je daarentegen ook als klant bij een commerciële energieleverancier een budgetmeter aanvragen.

Raadpleeg voor meer informatie over de budgetmeter/Prepaid op de websites van:

Tot slot…

Wij weten dat de huidige situatie voor velen ingewikkeld is. De energieprijzen hebben dan ook een ongekende hoogte bereikt. Het beste advies dat we jou kunnen geven om je energiekosten te beperken, is om je dagelijks verbruik onder controle te houden. Onthoud ook dat je zodra je merkt dat je één of meerdere rekeningen niet kunt betalen, je best zo snel mogelijk contact opneemt met jouw energieleverancier of jouw OCMW.

Neem regelmatig een kijkje op onze blog voor nog meer tips om energie te besparen.