Woordenschat van de energiemarkt

We weten dat de energiemarkt niet altijd even duidelijk is op het gebied van terminologie. Daarom stelden we een lijstje samen met enkele begrippen die belangrijk zijn om te kennen. Deze lijst is niet volledig: we hebben de meest gebruikte woorden op een rijtje gezet.

Afrekening

Je afrekening is een weergave van jouw werkelijke verbruik in een bepaalde periode. Hier maken we het verschil van wat je al betaald hebt (je voorschotten) met wat je effectief verbruikt hebt. We berekenen dit verbruik op basis van de begin- en eindmeterstand in de aangegeven periode.

Je kan een afrekening ontvangen om verschillende redenen: wanneer je van leverancier wisselt, omdat je verhuist en dus van meter verandert, of na je jaarlijkse meteropname. Je netbeheerder bepaalt het moment van jaarlijkse meteropname, dus jijzelf of je leverancier kan dit moment niet kiezen. Je kan ook een afrekening ontvangen na reparatie of vervanging van je meter.

 

Distributienetbeheerder (DNB)

De netbeheerder onderhoudt en ontwikkelt het distributienet voor elektriciteit en aardgas. Hij zorgt er dus voor dat de energie van een leverancier tot bij jou komt. Je kan ook bij hem terecht als er problemen zijn met je meter, of als de elektriciteit in je buurt uitvalt. Er bestaan verschillende deelnetbeheerders, afhankelijk van waar je woont. Zo heb je waarschijnlijk al eens gehoord van Fluvius, Sibelga, ORES of RESA: dit zijn allemaal distributienetbeheerders.

 

EAN-code

EAN is de afkorting van “European Article Numbering”. Deze code bestaat uit 18 cijfers en is de identificatie van een uniek leveringspunt. Per energiemeter heb je dus een andere EAN-code. Als je een elektriciteitsmeter en een gasmeter hebt, dan zullen die dus allebei een andere EAN-code hebben.

De EAN-code begint altijd met 54. Soms staat de code op een sticker op je meter, maar dit is niet altijd zo! Je netbeheerder en energieleverancier hebben deze code nodig om er zeker van te zijn dat je de correcte energiemeter inschrijft. Als je de code niet kent, dan kan je die navragen bij je netbeheerder.

Omdat de EAN-code bij je adres hoort, zal je na een verhuis dus ook een andere EAN-code hebben.

 

Energieovernamedocument

We vragen je om een energieovernamedocument in te vullen en te ondertekenen bij een verhuis. We doen dit wanneer je de overnemer bent op een nieuw adres, maar ook als je vertrekt en iemand anders dus de energiemeters overneemt.

Het is de bedoeling dat je met dit document de meterstanden vastlegt vanop het moment van de overname. Zo ontvangt de vertrekkende klant een correcte slotfactuur. De overnemer gebruikt deze meterstand dan ook als beginstand voor zijn verbruik. Het is daarom belangrijk dat je dit document volledig invult en dat zowel de vertrekkende klant als de overnemer dit ondertekenen.

 

Enkelvoudige meter en tweevoudige meter

Op een enkelvoudige meter vind je slechts één meterstand. We factureren je verbruik aan hetzelfde tarief, ongeacht het tijdstip van de dag.

Op een tweevoudige meter (of dag- en nachtmeter) vind je twee meterstanden: een voor het piekverbruik (dag) en een voor het dalverbruik (nacht en weekend). In dit geval zijn de tarieven in de daluren en piekuren dus verschillend. Elektriciteit verbruiken is goedkoper tijdens de daluren. Als je dus gewend bent om je apparaten (wasmachine, droger, vaatwasser, enz.) ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend te gebruiken, dan kan je afrekening lager uitvallen.

 

Groene energie

Met “groene” energie bedoelen we energie die opgewekt wordt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals waterkracht (stuwdammen), wind, zon, geothermische energie, golf- en getijdenenergie of energie uit biomassa (hout, biogas, gas uit afvalwaterzuiveringsinstallaties, enz.). Als je leverancier kan garanderen dat hij evenveel duurzame elektriciteit op het net kan injecteren als het verbruik van de afnemers, dan wordt die energie groen genoemd.

 

Injectie

Als je zonnepanelen hebt, dan kan je soms meer energie opwekken dan je zelf gebruikt. Je kan deze opbrengst terug injecteren op het net. Tot 2021 betaalde je als producent een prosumententarief in bepaalde regio’s.

Sinds 2021 is de terugdraaiende teller afgeschaft voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Je leverancier biedt nu een tarief aan voor het verbruik dat je injecteert op het net. In Brussel en Wallonië kan je ook je groenestroomcertificaten verkopen (link enkel beschikbaar in het Frans).

 

Meternummer

Het meternummer is, net als de EAN-code, een manier om je energiemeter te identificeren. In tegenstelling tot de EAN-code, zal het meternummer altijd op de fysieke meter te vinden zijn, vaak gegraveerd bij oudere meters. Het meternummer verandert als je de meter vervangt, maar de EAN-code verandert niet noodzakelijk.

 

Meterstand (index)

Je vindt de meterstand op de fysieke meter terug; dit is het cijfert dat verandert. Hiermee kan je je verbruik in een bepaalde periode berekenen. Een enkelvoudige meter heeft maar één meterstand; een tweevoudige meter heeft een aparte meterstand voor dag- en voor nachtverbruik.

De eenheid voor het verbruik is kilowattuur (kWh). Opgelet: de meterstand voor gas staat in kubieke meter (m³) op de meter zelf, maar we zetten dit ook om naar kWh op je afrekening om je verbruik te kennen!

 

Variabel en vast tarief

Als je een contract hebt met een vast tarief, dan blijft je energieprijs hetzelfde voor de hele looptijd van het contract. In de meeste gevallen is dit voor één jaar. Als je ons ZEN-tarief kiest, dan kan het zelfs voor drie of vijf jaar! De schommelende marktprijzen hebben dan geen invloed op jouw tarief.

Een variabel tarief daarentegen, volgt de ontwikkeling van de markt. Dit tarief wordt elk kwartaal (of maandelijks) geïndexeerd. We berekenen op je afrekening dus maand per maand een gemiddelde van je verbruik en de bijbehorende marktprijs. Je voorschotbedrag zal niet elke maand aangepast worden naar het nieuwe tarief maar pas na je afrekening. Je kan je voorschot natuurlijk ook zelf wijzigen in je klantenzone.

Het hangt van jouw situatie en voorkeuren af, of je best een vast of een variabel tarief kiest.

 

Voorschot

Dit is het bedrag dat je betaalt per maand/kwartaal. Het is een voorschot op je werkelijke verbruik (zie de eerste paragraaf over de afrekening). Je voorschot is gebaseerd op het gemiddelde verbruik op jouw adres in de afgelopen drie jaar. Als je dus net verhuisd bent, dan kan het zijn dat dit bedrag anders ligt dan je verwacht. Na je afrekening maken we een nieuwe berekening van je voorschot. Dit gebeurt volledig automatisch!

 

Meer weten?

We hopen dat je met deze lijst al heel wat hebt bijgeleerd en dat je je verbruik en factuur nog beter begrijpt. Als je graag bijleert over de meeteenheden van elektriciteit, dan kan je terecht in dit blogartikel. Heb je een andere vraag, dan kan je een kijkje nemen in onze FAQ.