Zit er nog toekomstmuziek in je verwarming op stookolie?

verwarming stookolie

Het is mogelijk dat je vanaf 2035 je huis niet meer zal kunnen verwarmen met stookolie. Onze regering wil namelijk de verkoop van mazoutketels verbieden. Maar kúnnen wij wel zonder stookolie?

De maatregel komt voort uit het zogenaamde Energiepact. Da’s een overeenkomst tussen de federale staten en gewesten om ervoor te zorgen dat België tegen 2050 klimaatneutraal is. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo ons steentje bij te dragen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Wie verwarmt op stookolie?

Onze regering wil een verbod op de verkoop van mazoutketels invoeren, maar is dat wel realistisch? 35% van de woningen in België worden nu nog verwarmd op stookolie. In Wallonië is dat percentage nog hoger, namelijk 50%. Sommige regio’s ten zuiden van de taalgrens zijn daar zelfs niet op het gasnet aangesloten.

Het gaat hier dan wel om een besluit op federaal niveau, toch kunnen de gewesten zelf beslissen hoe ze het gaan toepassen. Hieronder gaan we er even dieper op in.

Vlaanderen

Ongeveer één vierde van de Vlaamse verbruikers verwarmt hun woning op stookolie. Ten noorden van de taalgrens gaan ze in twee delen een rem zetten op de verkoop van de ketels. Vanaf 2021 is het verboden om een mazoutketel te plaatsen in nieuwbouwwoningen. Vanaf 2035 geldt dit voor alle woningen op Vlaams grondgebied.

Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt slechts 16% van de woningen verwarmd op stookolie. Ze verwachten daar geen al te grote problemen om de nieuwe regel in te voeren. Het gewest denkt er zelfs aan om de Brusselse verbruiker een premie te geven als ze hun stookoliesysteem verwijderen tussen 2021 en 2025.

Wallonië

Zoals hierboven al gezegd gebruikt de helft van de Waalse verbruikers stookolie als verwarmingsbron. Wallonië zal daarom het verbod zeker niet invoeren voor 2035. Ze spelen zelfs met het idee om een uitzondering te maken voor de meest afgezonderde gebieden.

In totaal heeft 35% van de woningen in België geen toegang tot aardgas. Zij zullen dus op termijn moeten overschakelen naar elektriciteit of butaan als verwarmingsbron. Verwarmen via deze brandstoffen vraagt echter veel energie.

Wat zijn de alternatieven voor stookolie?

Er zijn heel wat alternatieven voor stookolie. Hieronder geven we wat meer uitleg bij de voor- en nadelen van elke oplossing.

Gas

Een gasketel neemt minder plaats in dan een mazoutketel. In tegenstelling tot mazout heb je geen tank nodig om de brandstof op te slaan. Dit zorgt voor een lagere installatiekost. Gas is niet noodzakelijk milieuvriendelijker dan stookolie. Tijdens de eindverbranding is dit wel het geval, maar ‘t is juister om te kijken naar het volledige proces. Bij de ontginning van aardgas komen er namelijk schadelijke stoffen vrij. Ook verwarmen op gas heeft dus zijn nadelen.

Warmtepomp

Een warmtepomp gaat de warmte uit de natuur (water, lucht, bodem) onttrekken, die omzetten in warmte met een hogere temperatuur en die daarna afgeven in je woning. Dit is een techniek met een hoog rendement. Een warmtepomp kan bijvoorbeeld in één uur 4 kWh energie produceren met totaal verbruik van 1 kWh. Dit zorgt voor een nettohoeveelheid energie van 3 kWh die rechtstreeks uit de natuur gehaald wordt. De installatiekost van de warmtepomp ligt wel vrij hoog (tussen 7500 en 20 000 euro). Een goede isolatie van je woning is vereist als je de pomp volledig wil benutten.

Verwarming met pellets

Net als met de warmtepomp zorgt een pelletsysteem voor een hoog rendement. Wil je overschakelen? Da’s niet zo moeilijk! Een pelletkachel is eenvoudig te installeren. Je hebt echter wel een grote opslagruimte nodig voor de pellets. Voor mensen die in een klein appartement wonen ligt dit soms moeilijk. Daarnaast moet je een pelletsysteem vaker reinigen. Die kosten zijn dan ook hoger in vergelijking met de onderhoudskosten van een stookolieketel.

Wat met de verwarming op stookolie?

De stelling dat stookolie totaal niet milieuvriendelijk zou zijn is wat te kort door de bocht. Men doet heel wat inspanningen om op een duurzame manier met mazout te verwarmen. De technologie om te verwarmen via stookolie blijft interessant.

De mazoutketels halen nu een hoger rendement dan in het verleden. Ze recupereren de geproduceerde warmte en die wordt dan opnieuw gebruikt als verwarming. Daarnaast is het nu ook mogelijk om een mazouttank te combineren met een zonne-installatie of warmtepomp.

Bovendien verwarmt één derde van België nog via stookolie. Het is niet realistisch dat we die brandstof binnen enkele jaren helemaal niet meer zouden gebruiken. Stookolie blijft dus belangrijk!

Verwarm jij je woning ook nog op stookolie? Momenteel zijn de mazoutprijzen zeer laag! Door de zachte winter en de afname van de economische activiteit in China door het Coronavirus zijn de oliereserves wereldwijd in overvloed beschikbaar. Hierdoor spelen de krachten van vraag en aanbod in het voordeel van de consument.

Als Mega-klant kan je direct je mazout bestellen via je online klantenzone myMega. Je kan zo makkelijk je elektriciteits- en mazoutcontract beheren op één platform. Daarnaast kan je er ook een afspraak maken voor een plaatsing, neutralisatie en/of controle van je tank.