Distributiekosten in 2022: Wat is de tendens?

coûts distribution

De energiecrisis doet ons allemaal wat meer nadenken over onze energiefactuur en hoe deze precies is opgesteld. Een belangrijk onderdeel van jouw factuur is het bedrag dat je betaalt om energie tot bij jou thuis te krijgen, namelijk de distributiekost. Aangezien die distributienettarieven jaarlijks worden aangepast, bekijken we samen met jou de evolutie van deze kostenpost.

Uit welke elementen bestaat mijn energiefactuur?

Voor we dieper ingaan op de evolutie van de distributienettarieven frissen we nog even jouw kennis over de opbouw van jouw energiefactuur op. Een energiefactuur bestaat uit vier grote onderdelen:

  • Energiekosten
  • Netkosten: distributie- en transporttarieven van jouw netbeheerder
  • Heffingen
  • BTW

Slechts één van deze onderdelen gaat naar jouw energieleverancier, namelijk de energiekosten. Dat betekent dus ook dat het grootste deel van het bedrag dat je moet betalen voor jouw jaarlijks verbruik naar je netbeheerder en de overheid gaat. Wat de btw op jouw energie betreft, weet je intussen dat deze als gevolg van de hoge energieprijzen tot eind 2022 verlaagd is naar 6%.

In dit artikel zullen we focussen op het tweede onderdeel uit de bovenstaande lijst; de netkosten en specifieker de distributienettarieven. Zoals we eerder als zeiden, dek je met dit bedrag de kosten voor het vervoer van energie tot bij jouw thuis en het onderhoud en de uitbreiding van het energienetwerk. Deze nettarieven zijn bij elke leverancier gelijk, maar verschillen wel van netbeheerder tot netbeheerder. Het tarief dat jij moet betalen is dus afhankelijk van waar je woont.

Distributiekosten in 2022

De distributienettarieven worden jaarlijks goedgekeurd door de energieregulatoren. Om de evolutie van de cijfers weer te geven, baseren ze zich op het gemiddelde energieverbruik per regio. Aangezien de overheid in het kader van de hoge energieprijzen besloten heeft om een btw-verlaging in te voeren voor elektriciteit (van 1/03/2022 tot 31/12/2022) en gas (van 1/04/2022 tot 31/12/2022) geven we de distributienettarieven hieronder exclusief btw weer. Om de interpretatie van de cijfers te vergemakkelijken, werden de cijfers ook afgerond.

Vlaanderen

In Vlaanderen dalen de distributiekosten voor gezinnen voor het vijfde jaar op rij. Wie jaarlijks 3500 kWh elektriciteit verbruikt, betaalt in 2022 gemiddeld 310 euro (excl. btw,). Dat komt overeen met een daling van 72 euro (19%) ten opzichte van vorig jaar.

Ook de nettarieven voor aardgas volgen dezelfde trend. Zo betaalde je in 2021 253 euro voor een aardgasverbruik van 23.260 kWh, terwijl je hier in 2022 gemiddeld 238 euro (excl. btw) voor moet betalen.

Als gezin met een gemiddeld energieverbruik bespaar je in 2022 dus zo’n 87 euro in totaal (excl. btw). Deze daling is voornamelijk gelinkt aan de maatregelen van de overheid in het kader van de hoge energieprijzen.

Naast de residentiële consumenten betalen ook houders van professionele contracten dit jaar lagere nettarieven voor elektriciteit en aardgas. Zo betalen kmo’s in vergelijking met 2021 871 euro minder voor hun elektriciteitsverbruik (excl. btw, op laagspanning, 30 MWh per jaar) en 48 euro minder voor hun gasverbruik (excl. btw, 116.280 kWh).

Bron: VREG

Aanpassing nettarieven elektriciteit vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 worden de nettarieven op de Vlaamse elektriciteitsfactuur aangepast en wordt het capaciteitstarief geïntroduceerd. Wees gerust, het gaat niet om een nieuwe kost, maar wel om een andere manier om jouw nettarieven te berekenen. Momenteel worden jouw nettarieven namelijk nog berekend op basis van jouw jaarlijks verbruik. Met het capaciteitstarief zal er daarentegen ook gekeken worden naar de maandelijkse pieken in jouw verbruik.

Hoe hoger je maandelijkse piek, hoe hoger de netkost. Door slim om te gaan met je verbruik en geen verschillende energieverslindende toestellen tegelijk te gebruiken, kun je jouw netkosten dus beperken!

Oorspronkelijk zou het capaciteitstarief vanaf 1 juli 2022 worden toegepast op jouw facturen. Nadat bleek dat de marktsystemen niet op tijd klaar zouden zijn om de aanpassing door te voeren, besloot de VREG om de invoering uit te stellen naar 1 januari 2023.

Raadpleeg voor meer informatie ons blogartikel over het capaciteitstarief of de website van de VREG.

Wallonië

In Wallonië is er sprake van een omgekeerde tendens. Zowel de distributienettarieven voor elektriciteit als die voor gas stegen immers in vergelijking met 2021.

Voor elektriciteit bedraagt het gewogen gemiddelde voor een dagverbruik van 1600 kWh en een nachtverbruik van 1900 kWh € 274 (excl. btw). Dat is zo’n 1,7% meer dan vorig jaar.

De distributienettarieven voor gas stegen zelfs nog iets harder, namelijk met 2,9%. Voor een jaarlijks gasverbruik van 34.890 kWh betaal je in 2022 gemiddeld € 686 (excl. btw).

Bron: CWaPE

Brussel 

Net zoals in Vlaanderen daalden de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in Brussel. Al blijft deze daling wel beperkt. Zo betaal je voor een elektriciteitsverbruik van 1600 kWh (dag) en 1900 kWh (nacht) in 2022 € 235. Dat is 19 euro minder dan in 2021.

Wie in Brussel jaarlijks 12 728 kWh gas verbruikt, betaalt gemiddeld 170 euro. Voor gas gaat het om een daling van 2 euro ten opzichte van 2021.

Bron: Callmepower – Sibelga

Conclusie

Of de distributienettarieven in jouw regio nu gedaald of gestegen zijn, blijven ze verantwoordelijk voor een belangrijk deel van jouw energiefactuur. Daarom is het belangrijk om jouw verbruik zo goed mogelijk onder controle te houden. De goedkoopste energie is namelijk nog steeds de energie die je niet verbruikt. Raadpleeg onze blog voor tal van tips over hoe je energie kunt besparen en jouw budget optimaal kunt beheren.