Verbruik ik te veel elektriciteit?

Consommation électricité

Heb je de indruk dat je te veel elektriciteit verbruikt en vooral te veel betaalt? Ontdek in dit artikel hoe een gemiddeld verbruik eruitziet! 

Factoren die het gemiddeld energieverbruik van de Belgen beïnvloeden

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik is in Vlaanderen 3300 kWh, in Wallonië 2000 kWh en in Brussel 2036 kWh. 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de gemiddelde elektriciteitsverbruiker. Er bestaan echter ook extremen: de kleine verbruikers en de grote verbruikers.

Het gemiddelde hangt dus af van verschillende factoren. De belangrijkste factor is of de woning al dan niet elektrisch verwarmd wordt. 

Elektrisch verwarmen 

Klanten die hun woning op elektriciteit verwarmen, kunnen een verbruik van 12500 kWh per jaar bereiken. Dat ligt ver boven het Belgische gemiddelde. 

Meer dan de helft van ons jaarlijks verbruik bestaat uit verwarming. De rest van het verbruik bestaat uit warm water, koken, verlichting en het gebruik van elektrische (huishoud)toestellen.

Voor het jaarlijkse verbruik van je elektrische verwarming kan je rekenen op zo’n  110 kWh per m² per jaar. Deze cijfers zijn uiteraard afhankelijk van de indeling van je woning en de isolatie ervan, maar zo krijg je toch al een idee.

We raden onze klanten met elektrische verwarming aan om eens na te denken over zonnepanelen. Met zonnepanelen kan je immers een significant deel van je verbruik opvangen. 

Niet elektrisch verwarmen

Voor de klanten wiens woning niet op elektriciteit wordt verwarmd, ligt het gemiddelde verbruik op 9 kWh per dag. De elektriciteit wordt in deze gevallen gebruikt om water te verwarmen (bij een elektrische boiler), te koken, elektrische (huishoud)apparaten, verlichting, etc. Jaarlijks komt dat neer op een verbruik van ongeveer 3285 kWh. 

Er zijn echter ook lage verbruikers die slechts 600 kWh per jaar verbruiken. Deze mensen huren vaak een studio of zijn kotstudenten. Een alleenwonende met normale behoeftes zal ongeveer 1200 kWh verbruiken en is dus ook een lage verbruiker. 

Andere bronnen van elektriciteitsverbruik

Boiler, koken en andere 

Het verbruik van je boiler hangt af van het aantal mensen in je huishouden. We rekenen per persoon op een verbruik van ongeveer 800 kWh per jaar. Al hangt dat verbruik natuurlijk ook nog af van hoe vaak men doucht of in bad gaat en hoelang dat telkens duurt.

Wat koken betreft, ligt het gemiddelde verbruik per persoon per jaar op 200 kWh. Al hangt ook dat af van verschillende factoren zoals de kenmerken van de gebruikte toestellen (of deze veel of weinig energie verbruiken). 

Op vlak van verlichting verbruiken we jaarlijks 100 à 300 kWh per persoon.  

Het verbruik van je huishoudtoestellen kan erg variëren, afhankelijk van de staat van het toestel en hun energielabel. Jaarlijks ligt het verbruik rond de 1100 kWh per huishouden. 

Om af te sluiten…

We hebben je in dit artikel een beeld proberen geven van het jaarlijks gemiddelde verbruik van de Belgische huishoudens. Zoals we al zeiden, geven deze gemiddelden slechts een globaal beeld. Het werkelijke verbruik per huishouden kan immers erg variabel zijn. 

Als klant bij Mega ben je alvast zeker dat je het hele jaar door de beste prijs voor je energie betaalt. Bij je jaarlijkse afrekening kom je ook altijd te weten wat je precies hebt verbruikt tijdens het afgelopen jaar. Op basis van deze informatie kan je indien nodig je verbruiksgedrag ook aanpassen. 

Nog geen klant bij Mega? Doe onze simulatie en ontdek hoeveel jij kan besparen door over te stappen naar Mega! 

Lees voor meer tips over je verbruik onze blog.