Ik ontving nog geen federale verwarmingspremie. Wat nu?

De eerste fase van de toekenning van de federale verwarmingspremie is intussen voorbij. Wie recht heeft op de premie en deze op 31 juli 2022 nog niet ontving, komt in de tweede fase van de toekenning terecht. Maar hoe verloopt die tweede fase precies? Wij vertellen je er alles over.

In de eerste fase bezorgde de FOD Economie ons een lijst met de rechthebbenden van deze eenmalige premie. Wie op 31 maart 2022 klant was bij Mega en op de lijst van de FOD Economie stond, ontving de premie vóór 31 juli. Voor die mensen werd de premie, afhankelijk van hun situatie, ofwel verrekend op de voorschot- of afrekeningsfactuur voor elektriciteit ofwel via een creditnota.

Er zijn echter ook mensen aan wie de premie niet automatisch werd toegekend, terwijl ze er wel recht op hebben. Dat komt omdat zij niet in de lijst stonden die Mega ontving van de FOD Economie. Een mogelijke reden daarvoor is dat de persoonsgegevens in het rijksregister niet exact overeenkomen met de gegevens op het elektriciteitscontract. Die mensen komen nu terecht in de tweede fase van de toekenning en moeten zelf actie ondernemen om de premie alsnog te ontvangen.

Toekenningsprocedure: fase 2

Heb ik recht op de federale verwarmingspremie?

 • Voor je een aanvraag indient om de eenmalige premie van de overheid te ontvangen, controleer je best de volgende zaken:
 • Kijk na of je op 31/03/2022 al klant was bij Mega of dat jouw energielevering op dat moment nog werd verzorgd door een andere leverancier.
 • Controleer de elektriciteitsfacturen die je tussen begin juni en 31 juli 2022 van ons hebt ontvangen om zeker te zijn dat je de premie nog niet hebt ontvangen. Als je op 31/03/2022 klant was bij een andere leverancier, dan moet die je de premie toekennen. In dat geval kijk je ook best na of je de premie niet van die leverancier hebt ontvangen.
 • Heb je jouw elektriciteitsfacturen gecontroleerd en vind je de premie niet terug? Ga dan na of je voldoet aan alle voorwaarden:
Elk huishouden dat op 31 maart 2022 een elektriciteitscontract had, heeft voor haar domicilieadres recht op een éénmalige toekenning van de federale verwarmingspremie van 100 euro.

Je hebt dus geen recht op de federale verwarmingspremie:

 • als je op 31 maart 2022 geen residentieel elektriciteitscontract had voor jouw domicilieadres;
 • voor het elektriciteitscontract op jouw tweede verblijfplaats;
 • voor jouw professioneel elektriciteitscontract;
 • als je als residentiële klant verhuist zonder jouw elektriciteitscontract op te zeggen en de nieuwe bewoner geen elektriciteitscontract afsluit voor dat adres of er geen nieuwe bewoner is.
 • als je ergens verblijft waar je verblijfkosten moet betalen of waarvoor werkingstoelagen worden toegekend (bijvoorbeeld in een verzorgings- of bejaardentehuis).

Meer informatie over de federale verwarmingspremie van € 100.

Hoe vraag ik de federale verwarmingspremie aan? 

Voldoe je aan alle voorwaarden voor de federale verwarmingspremie en stelde je op 31/07/2022 vast dat je de premie niet hebt ontvangen? In dat geval moet je vóór 18 november 2022 een aanvraag indienen via dit online formulier van de FOD Economie.

Dien je jouw aanvraag liever per post in? Druk dan deze versie van het formulier af en stuur het vervolgens volledig ingevuld en voldoende gefrankeerd terug naar het volgende adres vóór 18 november 2022 :

Verwarmingspremie – € 100
PB30061
1000 Brussel

Heb je vragen over jouw aanvraag? Neem contact op met het Contact Center van de FOD Economie via hun gratis nummer 0800 120 33 of via info.eco@economie.fgov.be.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag? 

Nadat de FOD Economie jouw aanvraag heeft bevestigd, brengen ze een positief of negatief advies uit over jouw dossier.

 • Wordt jouw aanvraag goedgekeurd? Dan stuurt de FOD Economie jouw gegevens door naar ons en schrijven wij de 100 euro rechtstreeks naar jou over.
  • Indien we niet in het bezit zijn van de correcte bankgegevens, vragen we onze klanten om ons die vóór 15 november 2022 te bezorgen via de myMega klantenzone in het onderdeel Contactgegevens > Voorkeuren van betaling. Beschikken we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan vervalt het recht op de federale verwarmingspremie.
 • Wordt jouw aanvraag afgekeurd? Een mogelijke verklaring kan zijn dat jouw gezin reeds deel uitmaakte van de eerste fase van de toekenning. Je controleert in dat geval best de facturen die je tot en met 31 juli 2022 hebt ontvangen. Maakte je inderdaad deel uit van fase 1 en heb je de premie nooit ontvangen? Neem dan contact met ons op. Een andere reden voor de weigering kan zijn dat je niet voldoet aan de voorwaarden voor de premie.

Wat kun je nog doen om je energiefactuur te verlagen? 

Of je nu in aanmerking komt voor de steunmaatregelen van de overheid of niet, je kunt ook zelf actie ondernemen om je verbruik en dus ook je facturen te doen dalen. De goedkoopste energie blijft immers de energie die je niet verbruikt.

Probeer dus zoveel mogelijk energie te besparen door sluipverbruik te vermijden, je verwarming lager te zetten in de winter, LED-lampen te installeren, tochtstrips te plaatsen, energiezuinige apparaten te gebruiken, etc. Ook grotere investeringen zoals isoleren en het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen kunnen jouw energiekosten aanzienlijk doen dalen.

Wij volgen de situatie op de energiemarkt in ieder geval op de voet. Blijf zelf ook op de hoogte van alle ontwikkelingen door regelmatig onze blog te raadplegen.

(Laatst geüpdatet in oktober 2022)