Uitgelegd: Het gebruik van “verbruiksprofielen” in de variabele afrekening.

Momenteel vind je op de energiemarkt enkel variabele contracten. Aangezien variabele tarieven maandelijks de prijsschommelingen op de markt volgen, baseren we ons voor de opmaak van de jaarlijkse afrekeningsfactuur op verbruiksprofielen. Wat dat precies zijn en hoe ze worden gebruikt, ontdek je in dit artikel.

In principe worden jouw meterstanden één keer per jaar opgenomen. Op basis van die meterstanden en jouw vorige meteropname weten we hoeveel je gedurende een bepaalde periode hebt verbruikt. Wanneer je een vast tarief hebt, vermenigvuldigen jouw verbruik simpel weg met dat tarief. Voor klanten met een variabel contract ziet die berekening er echter anders uit.

Wanneer je een variabel tarief hebt, volgt jouw energieprijs de evolutie van de prijzen op de energiemarkt. Voor jouw variabele jaarafrekening moeten we dus berekenen hoeveel energie je tijdens een specifieke periode hebt verbruikt (bv. een maand) en nagaan hoeveel de energieprijs op dat moment bedroeg. Om dat te kunnen doen, ontwikkelden de distributienetbeheerders een methode, namelijk verbruiksprofielen.

Wat zijn verbruiksprofielen? 

Verbruiksprofielen worden gebruikt om het verbruik van een klant tijdens een bepaalde periode (bijvoorbeeld een maand) te kunnen opdelen. Deze profielen worden vastgesteld door Synergrid, de Federatie van de Elektriciteits- en Gasnetbeheerders in België. Dankzij deze profielen kunnen we te weten komen hoeveel procent van hun totaal aantal verbruikte kWh klanten tijdens een bepaalde periode verbruikt hebben. Zo zal men tijdens de winter meer verbruiken dan tijdens de zomer en zijn er ook verschillen tussen verbruik tijdens week- en weekenddagen.

De verbruiksprofielen vertellen ons ook wat de verdeling zal zijn voor distributiekosten, transportkosten en belastingen. Die kosten veranderen immers elk jaar.

Synthetic Load Profiles (SLP)

Tot voor kort maakte men voor de opdeling van het verbruik aan het variabel tarief gebruik van Synthetic Load Profiles of synthetische lastprofielen. Deze verbruiksprofielen waren gebaseerd op historische gegevens en hielden rekening met verschillende factoren zoals de jaarkalender (weekdagen, weekends, feestdagen, etc.) en de seizoenen.

Sinds de introductie van MIG6 werden de SLP grotendeels vervangen door reële lastprofielen of Real Load Profiles (RLP). Enkel voor de exclusief nachtmeters wordt er nog gebruik gemaakt van SLP.

Real Load Profiles (RLP) 

Net als de SLP zijn RLP verbruiksprofielen die ontworpen werden door netbeheerders en die voor alle energieleveranciers gelijk zijn. In tegenstelling tot de synthetische lastprofielen, zijn de reële lastprofielen gebaseerd op werkelijk vastgestelde profielen van een bepaalde groep consumenten. Voor de verdeling van jouw verbruik kijkt men dus naar hoe de verdeling van een gemiddelde verbruiker met een gelijkaardig profiel eruitziet.

Voorbeeld verdeling gasverbruik

In de onderstaande tabel vind je een voorbeeld van de verdeling van een jaarlijks gasverbruik van 16.000 kWh op basis van RLP. Zoals je kunt zien, hebben de verschillende maanden een verschillend aandeel in het jaarlijks verbruik.

 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Gemiddeld gasverbruik per maand 17,9% 15,3% 12,9% 7,1% 3,8% 1,9% 1,6% 1,7% 2,9% 6,8% 12,1% 16,1% 
Jaarlijks verbruik (kWh) 16.000
Maandelijks verbruik (kWh) 2.859 2.449 2.057 1.138 612 304 254 273 461 1.091 1.934 2.568 

 

Wat als ik voor een maandelijkse afrekening kies? (Enkel van toepassing in Vlaanderen) 

Wanneer je ervoor kiest om een maandelijkse afrekening te ontvangen, is jouw factuur gebaseerd op wat je die maand werkelijk hebt verbruikt. Jouw voorschotfactuur valt in dat geval weg en er worden dus ook geen verbruiksprofielen meer gebruikt om jouw verbruik te verdelen.

Wat is een maandelijkse afrekening? 

Als je een digitale communicerende meter hebt, stuurt die maandelijks jouw meterstanden door naar de netbeheerder. Aan de hand van die meterstanden kunnen wij een afrekening opmaken voor jouw werkelijk maandelijks verbruik.

Het belangrijkste voordeel van een maandelijkse afrekening is dat je exact betaalt voor je verbruik tijdens een bepaalde maand en aan het tarief dat op dat moment van toepassing was. Aan het eind van het jaar kun je dus niet langer voor verrassingen komen te staan omdat jouw voorschotfactuur bijvoorbeeld te laag was om jouw verbruik volledig te dekken.

Een groot nadeel is echter wel dat je in de wintermaanden veel meer zult betalen dan tijdens de zomer, aangezien je verbruik dan hoger ligt. Wanneer je het hele jaar door voorschotfacturen betaalt, spreid je jouw energiekost over het hele jaar en is de impact op jouw budget minder hoog dan wanneer er plots, bij je afrekening, een grote hap uit jouw budget wordt genomen.

Hoe kan je een maandelijkse afrekening aanvragen? 

Bij Mega kun je een maandelijkse afrekening aanvragen door een mail te sturen naar info@mega.be met de vraag om maandelijkse afrekeningen te activeren voor jouw leveringspunt. Om de aanvraag te versnellen, vragen we dan ook om een recente meterstand door te geven.

Wanneer wij jouw aanvraag ontvangen, controleren we via de netbeheerder of jij wel degelijk in aanmerking komt voor een maandelijkse afrekening. Als dat het geval is, zorgen wij er automatisch voor dat je vanaf dan maandelijkse afrekeningen ontvangt.

Tot slot… 

We onthouden dat je jaarlijks verbruik tijdens de opmaak van jouw variabele afrekening wordt verdeeld aan de hand van verbruiksprofielen. Die profielen houden rekening met weekends, feestdagen, het weer, etc. De lastprofielen vallen weg wanneer je in Vlaanderen kiest voor een maandelijkse afrekening.. Vergeet echter niet dat jouw energiekost in dat geval niet langer wordt gespreid en jouw afrekeningen tijdens de winter hoog kunnen oplopen.

Onthoud tot slot dat de goedkoopste energie nog altijd de energie is die je niet verbruikt! Raadpleeg onze blog voor tips om energie te besparen.